> Rybníky
Konference Rybníky 2020 se uskutečnila v náhradním zářijovém termínu

Jak bylo naplánováno již při zrušení původního termínu, konference Rybníky 2020 se nakonec konala v náhradním zářijovém termínu (17.-18.9.2020) za přísných hygienických podmínek. Místo konání zůstalo nezměněno a konference se tak po dvou letech uskutečnila znovu na půdě ČZU. Novinkou byla hybridní forma, kdy se konference odehrávala jak fyzicky v přednáškovém sále, tak virtuálně prostřednictvím MS Teams. Díky této platformě byla část přednášek do sálu přenášena online a současně byla celá konference sdílena účastníkům, kteří se neomhli kvůli zhoršené epidemiologické situaci zúčastnit osobně. 

Konference Rybníky 2020

Konference Rybníky se letos kvůli koronavirové epidemii neuskuteční v původně plánovaném červnovém termínu. Aktuálně se předpokládá její přeložení na 17. a 18. září.

Výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim

Od května 2019 probíhá výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim. Tento výzkum je realizován v rámci projektu TITSMZP809 v probramu TAČR Beta II. Součástí výzkumu je i měření hladiny podzemní vody na vybraných rybnících. Jedním z nich je rybník Vavřinec nacházející se ve Středočeském kraji na toku Výrovky.

 

Databáze rybníků

Databáze byla zpracována v rámci řešení výzkumného projektu NAKI II DG16P02M036 "Údržba, opravy a monitoring hrází historických rybníků jako našeho kulturního dědictví". Databáze zahrnuje rybníky ve čtyřech oblastech, které byly v rámci projektu analyzovány s ohledem na výskyt současných rybníků a vodních ploch s rozlohou nad 1 ha na starých mapách. Použity byly primárně mapy 1., 2. a 3. rakouského vojenského mapování a topografické mapy v systému S-1952. Analyzovány byly oblasti Kouřimska, Blanicka, Blatenska a Třeboňska. U každého rybníka je v databázi zaznamenáno, zda byl na daném mapovém díle zachycena jako vodní plocha a případně je uvedeno pod jakým názvem. Jednotlivé záznamy obsahují i informaci o velikosti rybníků, parametrech hráze, roku založení a případně i doplňující informace formou poznámky. 

Seznam lze filtrovat dle jednotlivých mapových děl. Stisknutím tlačítka s názvem mapového díla dojde k vyfiltrování pouze těch vodních ploch, které na něm jsou zachyceny. Jednotlivá tlačítka lze kombinovat.

Možnosti zobrazení seznamuIdentifikátor nárdžeSoučasný názevObjem (tis. m³)Rozloha (ha)
1104060010009Nový r.20583
2104060010013Bobr13387
3104060060001Panský r.44295
4104060080001Škrobka42640
5104060080003Hořejší r.44562
6104060080016Kačíř52868
7104060080018Drahorádův r.28274
8104060080020Fílův r.21248
9104060080022Dolní Materna31400
10104060090009Vavřinec1110000779389
1110406010001113456
1210406016001410764
13104060170001Strašík89879
14104060220001Mlýnek13865
15104060230001Bosňák31309
16104060240001Stojespal71930
17104060240002Podbečvárský r.219807
18104060240005Mlékovický r.73407
19104060260001Svojšický r.57327
20104060260002Rozkoš41633
21104060260003Utopenec169303
22104060260006Bošický r.20234
23104060260007Rybník34925
2410406028001516283
25104060340014Na pastvinách12022
26104060350009Jezírko14674
27104060360001Podviňák84474
28104060360005Mlýnský r.53244
29104060380002Chodotínský r.67367
30104060380003Nouzovské rybníky14070
31104060380004Nouzovské rybníky35206
32104060390020Chrástecký r.33390
33107020100001Cep I
34107020100002Velký Filiš27743
35107020100006Velký Hojek29637
36107020100007Jan17982
37107020100008Dobrý29366
38107020100010Hospodář19353
39107020100016Malý Filiš16364
40107020170001Pavelců rybník
41107020300001Nový spálený rybník139075
42107020300002Nový Vdovec709239
43107020300003Starý Vdovec351626
44107020300004Vyšehrad261048
45107020300005Ženich733558
46107020300006Vítek
47107020300007Čekal15324
48107020300008Nový rybník u Smítky29099
49107020300009Dolní rybník u Smítky95211
50107020300010Stolec108954
51107020300011Starý spálený ryb.26670
52107020300012Travničný ryb.29478
53107020300013Hodějovický ryb.76469
54107020300042Dušákovský rybník38651
55107020310001Kleštiny10639
56107020310004Xerr39998
57107020310005Kocholka11742
58107020310006Nový lipnický ryb.517322
59107020310009Maršál28312
60107020310012Horní Štěpánky10340
61107020310036Kojanský velký ryb.26219
62107020320001Burda21152
63107020320002Smolek17173
64107020320003Černý u Cepu10321
65107020320004Starý u Cepu95000
66107020320007Prostřední u Cepu22997
67107020330001Nový u Cepu168487
68107020360001Lávičný rybník13752
69107020360003Nový rybník41772
70107020360004Štičí rybník35963
7110702036000526780
72107020370001Chodec36102
73107020370002Prostřední rybník109190
74107020370003Ruda630226
75107020370004Kaprový rybník53601
76107020370005Klabouch37125
77107020370006Jamský rybník387338
78107020370007Opatovický ryb.1323151
79107020370009Kojákovický rybník33646
80107020370011Děkanec155395
81107020370014Branský rybník52221
82107020370015Pohoř13157
83107020370016Dubový rybník29626
84107020370017Oborský27536
85107020370018Hůrky165687
86107020370019Velký Panenský rybník31601
87107020370020Zadní rybník151979
88107020370022Jesenský rybník15706
89107020370023Malý Panenský ryb.28578
90107020370024Borek12124
91107020370025Tobolky104182
92107020370027Dolní obecní rybník13475
93107020370029Hrachovišťský rybník49657
94107020370030Votušil15227
95107020370058Starolipnický ryb.144339
96107020370059Malý starý rybník14881
97107020390001Adamovský rybník77642
98107020390004Lazna22847
99107020390006Kališťský rybník34646
100107020390007Punčocha22900
101107020400001Jakubovský rybník11964
102107020400002Lánský rybník21793
103107020400003Beklan19299
104107020410001Výskok561754
105107020420002Probošt25646
106107020420004Smrk88796
107107020420006Kuchyňka38170
108107020420008Prelátský rybník18378
109107020420009Vlachnovický rybník24337
110107020420011Herdovský rybník40219
111107020420012Slepičník13178
112107020420032Žabrkoč11107
113107020430001Návesní ryb.14301
114107020430002Benátský rybník36628
115107020430003Svět1964060
116107020430006Jalovcový rybník12991
117107020430010Malý spolský rybník15182
118107020430011Dolní Zlatník17235
119107020430012Spolský Rybník842010
120107020430015Velký Cíglerovský ryb.16885
121107020430017Horní Zlatník18929
122107020430019Obecní velký ryb.32166
123107020430020Prostřední rybník25804
124107020430033Církvičný rybník146831
125107020470002Zadní Kouty26179
126107020470003Šimanov15387
127107020470004Stupský ryb.22994
128107020470005Thierov44609
129107020470006Smíchov16918
130107020470015Bílá Hlína23236
131107020480001Hraniční ryb.24675
13210702048000240524
13310702048000331177
13410702048000410954
13510702048000617443
136107020490001Velký Toušný79964
137107020490002Starý u Břilic148587
138107020490003Nový u Břilic32150
139107020490004Markovský ryb.10548
140107020490006Bičan39156
141107020490007Vobojský ryb.101007
142107020490008Břilický ryb.250854
143107020490010Verfle181319
144107020490011Sedmilhář20158
145107020490012Stružky52213
146107020490014Prelátský ryb.25095
147107020490015Nový u Dunajovic49358
148107020490016Svatojanský ryb.37807
149107020490017Malý Toušný24551
150107020490018Červenka18080
151107020490023Tisý u Břilic12751
152107020490031Nový u Břilic146082
153107020490034Na lipce47218
154107020491016Káňov1215442
155107020510001Černičný ryb.306282
156107020510002Potěšil672932
157107020510003Loužek18826
158107020510004Namšal14785
159107020510005Stehlík42086
160107020510014Vlkovický rybník850049
16110702051001518030
162107020550002Dvořiště3089054
163107020560001Koclířov1846045
164107020560002Služebný ryb.242266
165107020560003Malý Tisý213225
166107020560005Velký Dubovec43968
167107020560006Velký lomnický ryb.160571
168107020560007Šatlavy90508
169107020560008Velký Tisý2247877
17010702056000966435
171107020560010Kubínský ryb.26585
172107020560011Malý Panenský ryb.15089
173107020560012Malý Dubovec62866
174107020560015Peřinka23994
175107020560038Velký Panenský ryb.37398
176107020560040Jindrlov41898
177107020560041Jezero pod Tisým19283
17810702056005621186
179107020580008Farský ryb.112585
180107020580009Pohořelec79414
181107020580010Přední pasecký ryb.120893
182107020580014Víra143426
183107020580015Ostrý53060
184107020580016Křtěný123229
185107020580017Okřínek166591
186107020580018Lipičí ryb.185091
187107020580019Dobrá vůle234522
188107020580020Naděje656549
189107020580021Blaník105737
190107020580022Klec552069
191107020580023Zadní pasecký ryb.136908
192107020580025Prkenný68515
193107020580026Láska156298
194107020580029Strakatý ryb.55130
195107020580030Podsedek15712
196107020580031Měkký ryb.49768
197107020580033Skutek178614
198107020590001Horák27509
199107020590002Pražský ryb.85594
200107020590003Fišmistr24992
201107020590004Rod234841
202107020590008Baštýř15077
203107020590009Pěšák25706
204107020600001Námětek45505
205107020600002Stržka84228
206107020600004Stojčín133046
207107020600006Žďárský ryb.46828
208107020600007Krčín606524
209107020600008Nový u Frahelže129976
210107020600009Perklas68205
211107020600010Horní dynínský ryb.20241
212107020600011Blatný ryb.34615
213107020600013Dolní dynínský ryb.19229
214107020600014Velký mazelovský ryb.23024
215107020600016Dubenský ryb.58244
21610702060002217282
217107020600067Ptačí blato317524
218107020610003Ponědražský ryb.1174754
219107020620001Vlkovský ryb.444434
220107020620002Nový ryb.66029
221107020620003Překvapil261921
222107020620004Ponědrážkovský ryb.218385
223107020620005Krajina105790
224107020620008Švarzenberg549541
225107020620009Malý vyšenský ryb.16424
226107020620010Velký vyšenský ryb.60634
227107020620011Malý Horusický ryb.54379
228107020620031Horusická pískovna272032
229107020620032Vlkovská pískovna
23010702062003326988
231107020620036Horusická pískovna164890
232107020620037Křtěný rybník12525
233107020630014Pod strženou hrází32601
234107020630019bezký rybník14885
235107020640001Švambírek52485
236107020640002Kvíčadlo46667
237107020640003Bošilecký ryb.1746393
238107020650002Horusický ryb.3748646
239107020660002Cep II318346
240107020660003Cep1264361
241107020670003Dubový u Obory34563
242107020670004Velké Stavidlo113725
243107020670005Kupinský ryb.69713
244107020670007Cizinecký rybník17341
245107020670008Bahnitý rybník15919
246107020670009Stavidlo pod Dubovým28225
247107020670010Stavidlo u Ovčína40075
248107020670011Horní přesecký ryb.46049
249107020681020Nový Zvíkovský rybník10180
250107020681022Podemlýnský rybník11671
251107020681024Koníř30337
252107020681025Zvíkovský rybník137384
253107020681026Ťulpa12162
254107020681028Vortínovec30542
255107020681030Návesní ryb.14334
256107020681032Sulcovský rybník11593
257107020681033Utopený15017
258107020681034Hvozdecký ryb.11503
259107020682001Horní ryb.20244
260107020682002Pařezák10284
261107020682003Dolní u Lišova63383
262107020682004Nový u Lišova31440
263107020682005Čekal13852
264107020684001Dluhož11739
265107020684003Velechvínský ryb.33134
266107020684004Olší11434
267107020684012Horní Koberka12547
268107020685001Dolní Pohoř71922
269107020685003Nový ryb.38338
270107020685005Pohořka73121
271107020685006Slověnický ryb.19433
272107020685007Horní Pohoř68496
273107020692001Hliníř224801
274107020692002Vydýmač u Lomnice31417
275107020692003Vydýmač u Smržova67704
276107020692022Záblatský ryb.2612316
277107020692027Rašelina53249
278107020720002Rožmberk4270631
279107020760001pískovna228576
280107020760002pískovna111431
281108040010001Struhový ryb.35836
282108040010002Kostelní ryb.14952
283108040010008Divák224905
284108040020001Březinský ryb.29766
285108040020003Nová Pozdyň34020
286108040020004Melín111355
287108040020005Bukovec38262
288108040020007Metelský ryb.462821
289108040020009Vočert34268
290108040020010Lazy39525
291108040030001Podhájský ryb.159904
292108040030002Zámlyňský ryb.66491
293108040030003Zámecký ryb.46970
294108040030004Újezdský ryb.202833
295108040030011Veský ryb.170037
296108040040001Nový zahorčický ryb.37061
297108040040003Podhrad38854
298108040040004Pátek21537
299108040040005Novoveský ryb.29253
300108040040006Kozedře46789
301108040040007Strašil181725
302108040040009Nezdřevsky ryb.14659
303108040040011Vidlák26237
304108040040012Jámský ryb.41093
305108040040024Protivský ryb.31286
306108040040025Starý ryb.38379
307108040040041Velký zahorčický ryb.24755
30810804005001017244
309108040060001Nový ryb.302752
310108040070001Hořejší ryb.193178
311108040080001Smyslov212005
312108040080002Velký bezděkovský ryb.159951
313108040080003Krčový ryb.12396
314108040080004Mlýnský ryb.63163
315108040080008Chmeličný ryb.11412
316108040080009Loužnice43596
317108040080010Jezero Smyslov38618
318108040080013Starý Budětín22932
319108040080014Paseka16360
320108040080016Paseka14768
321108040080024Kubov45218
322108040090016Radov432682
323108040090017Řečický ryb.38632
324108040090018Kaprov29223
325108040100001Hajanský ryb.193537
326108040100004Kozor18833
327108040100005Hubenov220539
328108040100006Planinský ryb.46130
329108040100007Velký Kocelovický rzb.254293
330108040100008Borek21115
331108040100009Kahoun21706
332108040100010Měleč85760
333108040100011Vítenčický ryb.16174
334108040100012Dlouhý kocelovický ryb.58659
335108040100013Dolejší ryb.300132
336108040100014Záleský ryb.34174
337108040100026Křepín99714
338108040100029Drážský ryb.171478
339108040100032Velký Háj61429
34010804010003716809
341108040140001Kněžský ryb.66775
342108040140005Vacíkovský ryb.29319
343108040140006Javorský ryb.14570
344108040140007Kočí13457
345108040140008Leletický ryb.33383
346108040150002Jordán20333
347108040150003Mlýnský tisový ryb.18319
348108040150005Háj36089
349108040160003Luh54864
350108040160004Podskalský ryb.92317
351108040160005Podtisovský ryb. Or Březský ryb.45215
352108040160006Bukovec17392
353108040160008Honýs137063
354108040160009Hajnice167833
355108040160010Velký Zlatohlav208769
356108040160012Stodoliště16361
357108040160013Staňkovský ryb13436
358108040160017Klusák47935
359108040160019Hluboký ryb.12412
360108040160022Hrádek12920
361108040160040Velký Škrabák94798
362108040160042Bělčický ryb.404487
363108040160043Pustý ryb.55913
364108040170001Přední Řitovíz96971
365108040170002Přední Topič102115
366108040170004Kaneček71331
367108040170005Zadní Řitovíz41765
368108040170007Silnický ryb.18365
369108040170008Bouček11533
370108040170010Zadní Topič144066
371108040170021Naděje15077
372108040180001Podkadovský r.17353
373108040180003Velký horský ryb.10705
374108040180004Nad Kuší16166
375108040180006Žabinec21678
376108040180007Malá Kuš38909
377108040180011Malá Lípa12200
378108040180016Velká Kuš515367
379108040180017Vůsí49367
380108040180018Velká Lípa19705
381108040190002Bídník23460
382108040190005Nové Lažánky29043
383108040190007Velký ostrý ryb.62046
384108040190008Starý ryb.24255
385108040190010Kozina15464
386108040200001Starý Pálenec30664
387108040200002Vitanovy153500
388108040200003Malý mačkovský ryb.13062
389108040200005Jezírko Vitanovy34526
390108040200006Velký Pálenec361419
391108040200007Nadýmač39893
392108040200008Velký mačkovský ryb.91744
393108040200010Buzický ryb.
394108040200011Sladovna14947
395108040200013Přední Hněvkov17622
396108040200014Lhotka33351
397108040200015Hadí ryb.105011
398108040200031Velký drážský ryb.110993
399108040200033Starý ryb.282266
400108040210001Závist65059
401108040210002Drážský ryb.34891
402108040210006Drážky53695
403108040210008Pýcha33707
404108040210010Vilímec132675
405108040210013Krejčí65357
406108040220001Stárka12879
407108040220002Dalině28451
408108040230001Hutský Neradov12122
409108040230002Lacinský ryb.12382
410108040240001Velký hoskovský ryb.49237
411108040240003Podruhelský ryb.30047
412108040240004Mlýnský ryb.84058
413108040240005Telčovský ryb.65931
414108040240007Šetina22713
415108040240011Dražská Koupě57614
416108040240013Zdenínský ryb.40094
417108040240031Černívský ryb.48019
418108040240034Žebrák26890
419108040250001Málkovský velký ryb.97665
420108040250004Brloh28943
421108040250005Paštický ryb.11017
422108040260001Labut´1009501
423108040270001Hlibeňský ryb.129292
424108040270003Ostrov19776
425108040280003Cihlářský ryb.11457
426108040290001Mirotický ryb.37486
427108040290002Netušil32235
428108040290003Slatina14117
429108040290006Jezero48172
43010804029002912460
43110804029004411053
432109030230002Lipka20850
433109030230004Hrachovický ryb.23181
434109030230010Široký ryb.13353
435109030230011Hospodský ryb.29272
436109030240001Obecní ryb.32600
437109030260001Podhradní ryb.37841
43810903026000311911
439109030320002Velký ryb.30507
440109030330001Suchý ryb.11776
441109030330007Panský ryb.21037
442109030350002Návesník10796
443109030350006U děsu14077
444109030360001Nadoborní17216
445109030360004Obora11931
446109030370020Překážka39483
447109030370021Cihelský ryb.41611
448109030370022Pilský ryb.29344
449109030380001Vosí ryb.13085
450109030380002Záhoří12354
451109030380003Novomlýnský ryb.23338
452109030380034Šilerák23315
453109030380044U spálené paseky10764
454109030390001Slupský ryb.42871
455109030390002Vitanovický ryb.26821
456109030390003Nový ryb.30898
457109030400001Hradičný ryb.18858
458109030420001Velký vilický ryb.40182
459109030420002Biřička10480
460109030420003Vilický ryb.15632
461109030420011Mlýnský21723
462109030430006Podhorník18694
463109030440001Zlatohorský ryb.112401
464109030440004Laguny14729
465109030470001Tesařův ryb.16464
466109030470002Louňov11463
467109030490001Vestecký ryb.13749
468109030520001Mlýnský ryb.20846
469109030520013Návesní ryb.13882
470109030530001Strašík91789
471109030540001Býkovický ryb.49359
472109030550001Adamův ryb.14030
473109030550012Obecník16127
474109030560001Na hrbu11204
475109030590020Kladivář11056
476109030650001Vápenský ryb.18776
477109030650004Šebíř24584
478109030650009Galilejský ryb.15880
479109030690001Horní tovární ryb.17586
480109030690002Dolní tovární ryb.11299
481109030770006Královna58001
482109030770007Křivánek46031
483109030770009Komárov23118
484109030770010Vinduška36675
485109030770012Jarkovec24478
486109030770013Pilský ryb.39960
487109030770015Velká Mariana14050
488109030770017Hrad37831
489109030770019Tobolka27734
490109030770020Pičínský ryb.45259
491109030770046Vražebný ryb.41498
492109030770047Roháč73745
493109030770070Obecník11282
494109030780001Strženec13653
495109030780002Stéblenec13649
496109030790001Popovický ryb.76477
497109030790008Mladovický ryb.15444
498109030800001Horní novoveský ryb.11258
499109030800002Lísenec15570
500109030800003Mlýnský ryb.10118
501109030810001Papírník70351
502109030810007Dolejší ryb.126307
503109030820002Podlísecký ryb.12796
504109030820016Klen12055
505109030830001Záluží21742
506109030830002Habřina23265
507109030850006Smikov232261
508109030850007Baba33157
509109030850016Studený ryb.10357
510109030890015Čapek13054
511109030890020Bandasák11162
512109031020015Velký nučický r.16362
513109031060007Jan43394
514109031060012Vyžlovský r.193691
515109031060024Švýcar35787
516109031060025Šáchovec20485
517109031060027Pařez38482
518109031060028Louňovický r.64661
519109031060029Požár37657
520109031060030Jevanský r.176150
521109031100001Propast91926
522109031100006Hruškov63965