> Konference Rybníky > Rybníky 2017
Konference Rybníky 2020 se uskutečnila v náhradním zářijovém termínu

Jak bylo naplánováno již při zrušení původního termínu, konference Rybníky 2020 se nakonec konala v náhradním zářijovém termínu (17.-18.9.2020) za přísných hygienických podmínek. Místo konání zůstalo nezměněno a konference se tak po dvou letech uskutečnila znovu na půdě ČZU. Novinkou byla hybridní forma, kdy se konference odehrávala jak fyzicky v přednáškovém sále, tak virtuálně prostřednictvím MS Teams. Díky této platformě byla část přednášek do sálu přenášena online a současně byla celá konference sdílena účastníkům, kteří se neomhli kvůli zhoršené epidemiologické situaci zúčastnit osobně. 

Konference Rybníky 2020

Konference Rybníky se letos kvůli koronavirové epidemii neuskuteční v původně plánovaném červnovém termínu. Aktuálně se předpokládá její přeložení na 17. a 18. září.

Výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim

Od května 2019 probíhá výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim. Tento výzkum je realizován v rámci projektu TITSMZP809 v probramu TAČR Beta II. Součástí výzkumu je i měření hladiny podzemní vody na vybraných rybnících. Jedním z nich je rybník Vavřinec nacházející se ve Středočeském kraji na toku Výrovky.

 

Rybníky 2017

Konference Rybníky 2017 navázala na předchozí dvě konané v letech 2015 a 2016. Stejně jako v roce 2016 se konference konala v prostorách Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity a byla dvoudenní (15. a 16. června 2016). V letošním roce byla část programu věnována spodním výpustem malých vodních nádrží, zbývající prostor pak byl věnován opět širokému spektru příspěvků s tématikou rybníků a malých vodních nádrží. Oproti předchozím ročníkům byl zájem účastníků ještě vyšší, celkem jich bylo více než 160.

Sborník

Program

Prezentace

Havárie rybníků a vodních nádrží za přívalových povodní v červnu a červenci roku 1875 (Ing. Libor Elleder)

Pozemkové úpravy a voda v krajině (Ing. Renata Šmahelová)

Jak na rybníky? (RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.)

Ekologický stav malých toků v povodí horní Vltavy a problematika přítomnosti rybníků v jejich povodí (Mgr. Libuše Opatřilová)

Eutrofizace rybníka Staňkovský, aneb i bez přispění rybářů může dojít k nežádoucím projevům (Ing. Martin Musil, Ph.D.)

Vyhodnocení extenzivního chovu ryb na pražských rybnících (Ing. Jiří Karnecki)

Rybníky a „koupací“ směrnice (Ing. Ivana Beděrková)

Tříleté dobrodružství výzkumu rybníka Dehtář aneb s rybníkem mezi „jezerní“ badatele projektu COST NETLAKE (Ing. Jan Potužák, Ph.D.)

Rybníky z pohledu ochrany přírody a krajiny a finanční nástroje (Mgr. Kateřina Kujanová)

Problematika nastavování rybářského managementu na mimoprodukčních rybnících z pohledu ochrany přírody (Ing. & Mgr. Lenka Hadašová)

Technickobezpečnostní dohled na vodních dílech – legislativa a provádění (Ing. Stanislav Žatecký)

Výpustná zařízení – technická řešení, hydraulické výpočty (doc. Ing. Karel Vrána, CSc.)

Kontrola úniku sedimentů a živin při výlovech rybníků, možnosti jejich zadržení a recyklace (Ing. Ján Regenda)

Kvalita rybničních sedimentů v ČR (Ing. Marek Baxa)

Odběr a analýza vzorků sedimentů (Iva Kruchňová)

Rekonstrukce, odbahnění výstavba a obnova rybníků – finanční nástroje (Bc. Karel Pelikán)

Bezvýkopové technologie pro podvrty hrází rybníků (Ing. Miloš Hrachovec)

Použití protlaku při obnově spodní výpusti (Ing. Stanislav Žatecký)