> Rybníky
Konference Rybníky 2020 se uskutečnila v náhradním zářijovém termínu

Jak bylo naplánováno již při zrušení původního termínu, konference Rybníky 2020 se nakonec konala v náhradním zářijovém termínu (17.-18.9.2020) za přísných hygienických podmínek. Místo konání zůstalo nezměněno a konference se tak po dvou letech uskutečnila znovu na půdě ČZU. Novinkou byla hybridní forma, kdy se konference odehrávala jak fyzicky v přednáškovém sále, tak virtuálně prostřednictvím MS Teams. Díky této platformě byla část přednášek do sálu přenášena online a současně byla celá konference sdílena účastníkům, kteří se neomhli kvůli zhoršené epidemiologické situaci zúčastnit osobně. 

Konference Rybníky 2020

Konference Rybníky se letos kvůli koronavirové epidemii neuskuteční v původně plánovaném červnovém termínu. Aktuálně se předpokládá její přeložení na 17. a 18. září.

Výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim

Od května 2019 probíhá výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim. Tento výzkum je realizován v rámci projektu TITSMZP809 v probramu TAČR Beta II. Součástí výzkumu je i měření hladiny podzemní vody na vybraných rybnících. Jedním z nich je rybník Vavřinec nacházející se ve Středočeském kraji na toku Výrovky.

 

Databáze rybníků

Databáze byla zpracována v rámci řešení výzkumného projektu NAKI II DG16P02M036 "Údržba, opravy a monitoring hrází historických rybníků jako našeho kulturního dědictví". Databáze zahrnuje rybníky ve čtyřech oblastech, které byly v rámci projektu analyzovány s ohledem na výskyt současných rybníků a vodních ploch s rozlohou nad 1 ha na starých mapách. Použity byly primárně mapy 1., 2. a 3. rakouského vojenského mapování a topografické mapy v systému S-1952. Analyzovány byly oblasti Kouřimska, Blanicka, Blatenska a Třeboňska. U každého rybníka je v databázi zaznamenáno, zda byl na daném mapovém díle zachycena jako vodní plocha a případně je uvedeno pod jakým názvem. Jednotlivé záznamy obsahují i informaci o velikosti rybníků, parametrech hráze, roku založení a případně i doplňující informace formou poznámky. 

Seznam lze filtrovat dle jednotlivých mapových děl. Stisknutím tlačítka s názvem mapového díla dojde k vyfiltrování pouze těch vodních ploch, které na něm jsou zachyceny. Jednotlivá tlačítka lze kombinovat.

Možnosti zobrazení seznamuIdentifikátor nárdžeSoučasný názevObjem (tis. m³)Rozloha (ha)
1107020620032Vlkovská pískovna
2107020170001Pavelců rybník
3108040200010Buzický ryb.
4107020100001Cep I
5107020300006Vítek
6108040260001Labut´1009501
7107020490007Vobojský ryb.101007
8109030800003Mlýnský ryb.10118
9107020681020Nový Zvíkovský rybník10180
10108040170002Přední Topič102115
11107020682002Pařezák10284
12107020320003Černý u Cepu10321
13107020310012Horní Štěpánky10340
14109030850016Studený ryb.10357
15107020370025Tobolky104182
16109030420002Biřička10480
17108040200015Hadí ryb.105011
18107020490004Markovský ryb.10548
19107020580021Blaník105737
20107020620005Krajina105790
21107020310001Kleštiny10639
22108040180003Velký horský ryb.10705
23109030380044U spálené paseky10764
2410406016001410764
25109030350002Návesník10796
26107020300010Stolec108954
27107020370002Prostřední rybník109190
2810702048000410954
29108040250005Paštický ryb.11017
3010804029004411053
31109030590020Kladivář11056
32108040200031Velký drážský ryb.110993
33107020420032Žabrkoč11107
34108040020004Melín111355
35107020760002pískovna111431
36109030890020Bandasák11162
37109030560001Na hrbu11204
38109030440001Zlatohorský ryb.112401
39109030800001Horní novoveský ryb.11258
40107020580008Farský ryb.112585
41109030770070Obecník11282
42109030690002Dolní tovární ryb.11299
43107020670004Velké Stavidlo113725
44108040080008Chmeličný ryb.11412
45107020684004Olší11434
46108040280003Cihlářský ryb.11457
47109030470002Louňov11463
48107020681034Hvozdecký ryb.11503
49108040170008Bouček11533
50107020681032Sulcovský rybník11593
51107020681022Podemlýnský rybník11671
52107020684001Dluhož11739
53107020310005Kocholka11742
54107020610003Ponědražský ryb.1174754
55109030330001Suchý ryb.11776
5610903026000311911
57109030360004Obora11931
58107020400001Jakubovský rybník11964
59104060340014Na pastvinách12022
60109030820016Klen12055
61107020580010Přední pasecký ryb.120893
62108040230001Hutský Neradov12122
63107020370024Borek12124
64107020491016Káňov1215442
65107020681026Ťulpa12162
66108040180011Malá Lípa12200
67107020580016Křtěný123229
68109030380002Záhoří12354
69108040230002Lacinský ryb.12382
70108040080003Krčový ryb.12396
71108040160019Hluboký ryb.12412
7210804029002912460
73107020620037Křtěný rybník12525
74107020684012Horní Koberka12547
75109030810007Dolejší ryb.126307
76107020660003Cep1264361
77107020490023Tisý u Břilic12751
78109030820002Podlísecký ryb.12796
79108040220001Stárka12879
80108040160022Hrádek12920
81108040270001Hlibeňský ryb.129292
82107020430006Jalovcový rybník12991
83107020600008Nový u Frahelže129976
84109030890015Čapek13054
85108040200003Malý mačkovský ryb.13062
86109030380001Vosí ryb.13085
87107020370015Pohoř13157
88107020420012Slepičník13178
89107020370007Opatovický ryb.1323151
90108040210010Vilímec132675
91107020600004Stojčín133046
92109030230010Široký ryb.13353
93104060010013Bobr13387
94108040160013Staňkovský ryb13436
9510406010001113456
96108040140007Kočí13457
97107020370027Dolní obecní rybník13475
98109030780002Stéblenec13649
99109030780001Strženec13653
100107020580023Zadní pasecký ryb.136908
101108040160008Honýs137063
102107020681025Zvíkovský rybník137384
103109030490001Vestecký ryb.13749
104107020360001Lávičný rybník13752
105107020682005Čekal13852
106104060220001Mlýnek13865
107109030520013Návesní ryb.13882
108107020300001Nový spálený rybník139075
109109030550001Adamův ryb.14030
110109030770015Velká Mariana14050
111104060380003Nouzovské rybníky14070
112109030350006U děsu14077
113108040290003Slatina14117
114107020430001Návesní ryb.14301
115107020681030Návesní ryb.14334
116107020580014Víra143426
117108040170010Zadní Topič144066
118107020370058Starolipnický ryb.144339
119108040140006Javorský ryb.14570
120107020490031Nový u Břilic146082
121108040040009Nezdřevsky ryb.14659
122104060350009Jezírko14674
123107020430033Církvičný rybník146831
124109030440004Laguny14729
125108040080016Paseka14768
126107020510004Namšal14785
127107020490002Starý u Břilic148587
128107020370059Malý starý rybník14881
129107020630019bezký rybník14885
130108040200011Sladovna14947
131108040010002Kostelní ryb.14952
132107020681033Utopený15017
133108040170021Naděje15077
134107020590008Baštýř15077
135107020560011Malý Panenský ryb.15089
136107020430010Malý spolský rybník15182
137107020370020Zadní rybník151979
138107020370030Votušil15227
139107020300007Čekal15324
140108040200002Vitanovy153500
141107020470003Šimanov15387
142109030790008Mladovický ryb.15444
143108040190010Kozina15464
144107020370011Děkanec155395
145109030800002Lísenec15570
146107020580026Láska156298
147109030420003Vilický ryb.15632
148107020370022Jesenský rybník15706
149107020580030Podsedek15712
150109030650009Galilejský ryb.15880
151107020670008Bahnitý rybník15919
152108040030001Podhájský ryb.159904
153108040080002Velký bezděkovský ryb.159951
154107020560006Velký lomnický ryb.160571
155109030550012Obecník16127
156108040180004Nad Kuší16166
157108040100011Vítenčický ryb.16174
15810406028001516283
159108040080014Paseka16360
160108040160012Stodoliště16361
161109031020015Velký nučický r.16362
162107020100016Malý Filiš16364
163107020620009Malý vyšenský ryb.16424
164109030470001Tesařův ryb.16464
165107020620036Horusická pískovna164890
166107020370018Hůrky165687
167107020580017Okřínek166591
168108040160009Hajnice167833
16910804010003716809
170107020330001Nový u Cepu168487
171107020430015Velký Cíglerovský ryb.16885
172107020470006Smíchov16918
173104060260003Utopenec169303
174108040030011Veský ryb.170037
175108040100029Drážský ryb.171478
176107020320002Smolek17173
177109030360001Nadoborní17216
178107020430011Dolní Zlatník17235
17910804005001017244
18010702060002217282
181107020670007Cizinecký rybník17341
182108040180001Podkadovský r.17353
183108040160006Bukovec17392
18410702048000617443
185107020640003Bošilecký ryb.1746393
186109030690001Horní tovární ryb.17586
187109031060030Jevanský r.176150
188108040200013Přední Hněvkov17622
189107020580033Skutek178614
190107020100007Jan17982
19110702051001518030
192107020490018Červenka18080
193107020490010Verfle181319
194108040040007Strašil181725
195108040150003Mlýnský tisový ryb.18319
196108040170007Silnický ryb.18365
197107020420008Prelátský rybník18378
198107020560001Koclířov1846045
199107020580018Lipičí ryb.185091
200109030430006Podhorník18694
201109030650001Vápenský ryb.18776
202107020510003Loužek18826
203108040100004Kozor18833
204109030400001Hradičný ryb.18858
205107020430017Horní Zlatník18929
206107020600013Dolní dynínský ryb.19229
207107020560041Jezero pod Tisým19283
208107020400003Beklan19299
209108040070001Hořejší ryb.193178
210107020100010Hospodář19353
211108040100001Hajanský ryb.193537
212109031060012Vyžlovský r.193691
213107020685006Slověnický ryb.19433
214107020430003Svět1964060
215108040180018Velká Lípa19705
216108040270003Ostrov19776
217107020490011Sedmilhář20158
218104060260006Bošický r.20234
219107020600010Horní dynínský ryb.20241
220107020682001Horní ryb.20244
221108040030004Újezdský ryb.202833
222108040150002Jordán20333
223109031060025Šáchovec20485
224104060010009Nový r.20583
225109030520001Mlýnský ryb.20846
226109030230002Lipka20850
227108040160010Velký Zlatohlav208769
228109030330007Panský ryb.21037
229108040100008Borek21115
230107020320001Burda21152
23110702056005621186
232108040080001Smyslov212005
233104060080020Fílův r.21248
234107020560003Malý Tisý213225
235108040040004Pátek21537
236108040180006Žabinec21678
237108040100009Kahoun21706
238109030420011Mlýnský21723
239109030830001Záluží21742
240107020400002Lánský rybník21793
241107020620004Ponědrážkovský ryb.218385
242104060240002Podbečvárský r.219807
243108040100005Hubenov220539
244107020560008Velký Tisý2247877
245107020692001Hliníř224801
246108040010008Divák224905
247108040240007Šetina22713
248107020390004Lazna22847
249107020760001pískovna228576
250107020390007Punčocha22900
251108040080013Starý Budětín22932
252107020470004Stupský ryb.22994
253107020320007Prostřední u Cepu22997
254107020600014Velký mazelovský ryb.23024
255109030770009Komárov23118
256109030230004Hrachovický ryb.23181
257109030850006Smikov232261
258107020470015Bílá Hlína23236
259109030830002Habřina23265
260109030380034Šilerák23315
261109030380003Novomlýnský ryb.23338
262107020580019Dobrá vůle234522
263108040190002Bídník23460
264107020590004Rod234841
265107020560015Peřinka23994
266107020560002Služebný ryb.242266
267108040190008Starý ryb.24255
268107020420009Vlachnovický rybník24337
269109030770012Jarkovec24478
270107020490017Malý Toušný24551
271109030650004Šebíř24584
272107020480001Hraniční ryb.24675
273108040040041Velký zahorčický ryb.24755
274107020590003Fišmistr24992
275107020490008Břilický ryb.250854
276107020490014Prelátský ryb.25095
277108040100007Velký Kocelovický rzb.254293
278107020420002Probošt25646
279107020590009Pěšák25706
280107020430020Prostřední rybník25804
281107020300004Vyšehrad261048
282107020692022Záblatský ryb.2612316
283107020470002Zadní Kouty26179
284107020620003Překvapil261921
285107020310036Kojanský velký ryb.26219
286108040040011Vidlák26237
287107020560010Kubínský ryb.26585
288107020300011Starý spálený ryb.26670
28910702036000526780
290109030390002Vitanovický ryb.26821
291108040240034Žebrák26890
29210702062003326988
293107020620031Horusická pískovna272032
294107020590001Horák27509
295107020370017Oborský27536
296109030770019Tobolka27734
297107020100002Velký Filiš27743
298107020670009Stavidlo pod Dubovým28225
299108040200033Starý ryb.282266
300104060080018Drahorádův r.28274
301107020310009Maršál28312
302108040220002Dalině28451
303107020370023Malý Panenský ryb.28578
304108040250004Brloh28943
305108040190005Nové Lažánky29043
306107020300008Nový rybník u Smítky29099
307108040090018Kaprov29223
308108040040005Novoveský ryb.29253
309109030230011Hospodský ryb.29272
310108040140005Vacíkovský ryb.29319
311109030370022Pilský ryb.29344
312107020100008Dobrý29366
313107020300012Travničný ryb.29478
314107020370016Dubový rybník29626
315107020100006Velký Hojek29637
316108040020001Březinský ryb.29766
317108040100013Dolejší ryb.300132
318108040240003Podruhelský ryb.30047
319108040060001Nový ryb.302752
320107020681024Koníř30337
321109030320002Velký ryb.30507
322107020681028Vortínovec30542
323107020510001Černičný ryb.306282
324108040200001Starý Pálenec30664
325107020550002Dvořiště3089054
326109030390003Nový ryb.30898
32710702048000331177
328108040040024Protivský ryb.31286
329104060230001Bosňák31309
330104060080022Dolní Materna31400
331107020692002Vydýmač u Lomnice31417
332107020682004Nový u Lišova31440
333107020370019Velký Panenský rybník31601
334107020600067Ptačí blato317524
335107020660002Cep II318346
336107020490003Nový u Břilic32150
337107020430019Obecní velký ryb.32166
338108040290002Netušil32235
339109030240001Obecní ryb.32600
340107020630014Pod strženou hrází32601
341107020684003Velechvínský ryb.33134
342109030850007Baba33157
343108040200014Lhotka33351
344108040140008Leletický ryb.33383
345104060390020Chrástecký r.33390
346107020370009Kojákovický rybník33646
347108040210008Pýcha33707
348108040020003Nová Pozdyň34020
349108040100014Záleský ryb.34174
350108040020009Vočert34268
351108040200005Jezírko Vitanovy34526
352107020670003Dubový u Obory34563
353107020600011Blatný ryb.34615
354107020390006Kališťský rybník34646
355108040210002Drážský ryb.34891
356104060260007Rybník34925
357107020300003Starý Vdovec351626
358104060380004Nouzovské rybníky35206
359109031060024Švýcar35787
360108040010001Struhový ryb.35836
361107020360004Štičí rybník35963
362108040150005Háj36089
363107020370001Chodec36102
364108040200006Velký Pálenec361419
365107020430002Benátský rybník36628
366109030770010Vinduška36675
367108040040001Nový zahorčický ryb.37061
368107020370005Klabouch37125
369107020560038Velký Panenský ryb.37398
370108040290001Mirotický ryb.37486
371107020650002Horusický ryb.3748646
372109031060029Požár37657
373107020490016Svatojanský ryb.37807
374109030770017Hrad37831
375109030260001Podhradní ryb.37841
376107020420006Kuchyňka38170
377108040020005Bukovec38262
378107020685003Nový ryb.38338
379108040040025Starý ryb.38379
380109031060027Pařez38482
381108040080010Jezero Smyslov38618
382108040090017Řečický ryb.38632
383107020300042Dušákovský rybník38651
384107020370006Jamský rybník387338
385108040040003Podhrad38854
386108040180007Malá Kuš38909
387107020490006Bičan39156
388109030370020Překážka39483
389108040020010Lazy39525
390108040200007Nadýmač39893
391109030770013Pilský ryb.39960
392107020310004Xerr39998
393107020670010Stavidlo u Ovčína40075
394108040240013Zdenínský ryb.40094
395109030420001Velký vilický ryb.40182
396107020420011Herdovský rybník40219
397108040160042Bělčický ryb.404487
39810702048000240524
399108040040012Jámský ryb.41093
400109030770046Vražebný ryb.41498
401109030370021Cihelský ryb.41611
402104060260002Rozkoš41633
403108040170005Zadní Řitovíz41765
404107020360003Nový rybník41772
405107020560040Jindrlov41898
406107020510005Stehlík42086
407104060080001Škrobka42640
408107020720002Rožmberk4270631
409109030390001Slupský ryb.42871
410108040090016Radov432682
411109031060007Jan43394
412108040080009Loužnice43596
413107020560005Velký Dubovec43968
414104060060001Panský r.44295
415107020620001Vlkovský ryb.444434
416104060080003Hořejší r.44562
417107020470005Thierov44609
418108040160005Podtisovský ryb. Or Březský ryb.45215
419108040080024Kubov45218
420109030770020Pičínský ryb.45259
421107020600001Námětek45505
422109030770007Křivánek46031
423107020670011Horní přesecký ryb.46049
424108040100006Planinský ryb.46130
425108040020007Metelský ryb.462821
426107020640002Kvíčadlo46667
427108040040006Kozedře46789
428107020600006Žďárský ryb.46828
429108040030003Zámecký ryb.46970
430107020490034Na lipce47218
431108040160017Klusák47935
432108040240031Černívský ryb.48019
433108040290006Jezero48172
434108040240001Velký hoskovský ryb.49237
435107020490015Nový u Dunajovic49358
436109030540001Býkovický ryb.49359
437108040180017Vůsí49367
438107020370029Hrachovišťský rybník49657
439107020580031Měkký ryb.49768
440108040180016Velká Kuš515367
441107020310006Nový lipnický ryb.517322
442107020490012Stružky52213
443107020370014Branský rybník52221
444107020640001Švambírek52485
445104060080016Kačíř52868
446107020580015Ostrý53060
447104060360005Mlýnský r.53244
448107020692027Rašelina53249
449107020370004Kaprový rybník53601
450108040210006Drážky53695
451107020620011Malý Horusický ryb.54379
452108040160003Luh54864
453107020620008Švarzenberg549541
454107020580029Strakatý ryb.55130
455107020580022Klec552069
456108040160043Pustý ryb.55913
457107020410001Výskok561754
458104060260001Svojšický r.57327
459108040240011Dražská Koupě57614
460109030770006Královna58001
461107020600016Dubenský ryb.58244
462108040100012Dlouhý kocelovický ryb.58659
463107020620010Velký vyšenský ryb.60634
464107020600007Krčín606524
465108040100032Velký Háj61429
466108040190007Velký ostrý ryb.62046
467107020560012Malý Dubovec62866
468107020370003Ruda630226
469108040080004Mlýnský ryb.63163
470107020682003Dolní u Lišova63383
471109031100006Hruškov63965
472109031060028Louňovický r.64661
473108040210001Závist65059
474108040210013Krejčí65357
475107020580020Naděje656549
476108040240005Telčovský ryb.65931
477107020620002Nový ryb.66029
47810702056000966435
479108040030002Zámlyňský ryb.66491
480108040140001Kněžský ryb.66775
481107020510002Potěšil672932
482104060380002Chodotínský r.67367
483107020692003Vydýmač u Smržova67704
484107020600009Perklas68205
485107020685007Horní Pohoř68496
486107020580025Prkenný68515
487107020670005Kupinský ryb.69713
488109030810001Papírník70351
489107020300002Nový Vdovec709239
490108040170004Kaneček71331
491107020685001Dolní Pohoř71922
492104060240001Stojespal71930
493107020685005Pohořka73121
494107020300005Ženich733558
495104060240005Mlékovický r.73407
496109030770047Roháč73745
497107020300013Hodějovický ryb.76469
498109030790001Popovický ryb.76477
499107020390001Adamovský rybník77642
500104060090009Vavřinec1110000779389
501107020580009Pohořelec79414
502107020490001Velký Toušný79964
503108040240004Mlýnský ryb.84058
504107020430012Spolský Rybník842010
505107020600002Stržka84228
506104060360001Podviňák84474
507107020510014Vlkovický rybník850049
508107020590002Pražský ryb.85594
509108040100010Měleč85760
510107020420004Smrk88796
511104060170001Strašík89879
512107020560007Šatlavy90508
513108040200008Velký mačkovský ryb.91744
514109030530001Strašík91789
515109031100001Propast91926
516108040160004Podskalský ryb.92317
517108040160040Velký Škrabák94798
518107020320004Starý u Cepu95000
519107020300009Dolní rybník u Smítky95211
520108040170001Přední Řitovíz96971
521108040250001Málkovský velký ryb.97665
522108040100026Křepín99714