> Rybníky
Konference Rybníky 2020 se uskutečnila v náhradním zářijovém termínu

Jak bylo naplánováno již při zrušení původního termínu, konference Rybníky 2020 se nakonec konala v náhradním zářijovém termínu (17.-18.9.2020) za přísných hygienických podmínek. Místo konání zůstalo nezměněno a konference se tak po dvou letech uskutečnila znovu na půdě ČZU. Novinkou byla hybridní forma, kdy se konference odehrávala jak fyzicky v přednáškovém sále, tak virtuálně prostřednictvím MS Teams. Díky této platformě byla část přednášek do sálu přenášena online a současně byla celá konference sdílena účastníkům, kteří se neomhli kvůli zhoršené epidemiologické situaci zúčastnit osobně. 

Konference Rybníky 2020

Konference Rybníky se letos kvůli koronavirové epidemii neuskuteční v původně plánovaném červnovém termínu. Aktuálně se předpokládá její přeložení na 17. a 18. září.

Výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim

Od května 2019 probíhá výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim. Tento výzkum je realizován v rámci projektu TITSMZP809 v probramu TAČR Beta II. Součástí výzkumu je i měření hladiny podzemní vody na vybraných rybnících. Jedním z nich je rybník Vavřinec nacházející se ve Středočeském kraji na toku Výrovky.

 

Databáze rybníků

Databáze byla zpracována v rámci řešení výzkumného projektu NAKI II DG16P02M036 "Údržba, opravy a monitoring hrází historických rybníků jako našeho kulturního dědictví". Databáze zahrnuje rybníky ve čtyřech oblastech, které byly v rámci projektu analyzovány s ohledem na výskyt současných rybníků a vodních ploch s rozlohou nad 1 ha na starých mapách. Použity byly primárně mapy 1., 2. a 3. rakouského vojenského mapování a topografické mapy v systému S-1952. Analyzovány byly oblasti Kouřimska, Blanicka, Blatenska a Třeboňska. U každého rybníka je v databázi zaznamenáno, zda byl na daném mapovém díle zachycena jako vodní plocha a případně je uvedeno pod jakým názvem. Jednotlivé záznamy obsahují i informaci o velikosti rybníků, parametrech hráze, roku založení a případně i doplňující informace formou poznámky. 

Seznam lze filtrovat dle jednotlivých mapových děl. Stisknutím tlačítka s názvem mapového díla dojde k vyfiltrování pouze těch vodních ploch, které na něm jsou zachyceny. Jednotlivá tlačítka lze kombinovat.

Možnosti zobrazení seznamuIdentifikátor nárdžeSoučasný názevObjem (tis. m³)Rozloha (ha)
1104060060001Panský r.44295
2104060080001Škrobka42640
3104060080003Hořejší r.44562
4104060080016Kačíř52868
5104060080022Dolní Materna31400
6104060090009Vavřinec1110000779389
710406010001113456
8104060220001Mlýnek13865
9104060240001Stojespal71930
10104060240002Podbečvárský r.219807
11104060240005Mlékovický r.73407
12104060260001Svojšický r.57327
13104060260002Rozkoš41633
14104060260006Bošický r.20234
15104060260007Rybník34925
16104060360001Podviňák84474
17104060360005Mlýnský r.53244
18104060380003Nouzovské rybníky14070
19104060390020Chrástecký r.33390
20107020100002Velký Filiš27743
21107020100006Velký Hojek29637
22107020300001Nový spálený rybník139075
23107020300003Starý Vdovec351626
24107020300007Čekal15324
25107020300008Nový rybník u Smítky29099
26107020300011Starý spálený ryb.26670
27107020300012Travničný ryb.29478
28107020300013Hodějovický ryb.76469
29107020300042Dušákovský rybník38651
30107020310001Kleštiny10639
31107020310004Xerr39998
32107020310005Kocholka11742
33107020310006Nový lipnický ryb.517322
34107020310009Maršál28312
35107020310012Horní Štěpánky10340
36107020310036Kojanský velký ryb.26219
37107020320001Burda21152
38107020320002Smolek17173
39107020320004Starý u Cepu95000
40107020320007Prostřední u Cepu22997
41107020330001Nový u Cepu168487
42107020360001Lávičný rybník13752
43107020360003Nový rybník41772
44107020360004Štičí rybník35963
45107020370001Chodec36102
46107020370002Prostřední rybník109190
47107020370003Ruda630226
48107020370004Kaprový rybník53601
49107020370005Klabouch37125
50107020370006Jamský rybník387338
51107020370007Opatovický ryb.1323151
52107020370009Kojákovický rybník33646
53107020370011Děkanec155395
54107020370014Branský rybník52221
55107020370015Pohoř13157
56107020370016Dubový rybník29626
57107020370017Oborský27536
58107020370018Hůrky165687
59107020370019Velký Panenský rybník31601
60107020370020Zadní rybník151979
61107020370022Jesenský rybník15706
62107020370023Malý Panenský ryb.28578
63107020370024Borek12124
64107020370025Tobolky104182
65107020370027Dolní obecní rybník13475
66107020370029Hrachovišťský rybník49657
67107020370030Votušil15227
68107020370058Starolipnický ryb.144339
69107020370059Malý starý rybník14881
70107020390001Adamovský rybník77642
71107020390004Lazna22847
72107020390006Kališťský rybník34646
73107020390007Punčocha22900
74107020400001Jakubovský rybník11964
75107020400002Lánský rybník21793
76107020400003Beklan19299
77107020410001Výskok561754
78107020420002Probošt25646
79107020420004Smrk88796
80107020420006Kuchyňka38170
81107020420008Prelátský rybník18378
82107020420009Vlachnovický rybník24337
83107020420011Herdovský rybník40219
84107020420012Slepičník13178
85107020420032Žabrkoč11107
86107020430001Návesní ryb.14301
87107020430002Benátský rybník36628
88107020430003Svět1964060
89107020430006Jalovcový rybník12991
90107020430010Malý spolský rybník15182
91107020430011Dolní Zlatník17235
92107020430012Spolský Rybník842010
93107020430015Velký Cíglerovský ryb.16885
94107020430017Horní Zlatník18929
95107020430019Obecní velký ryb.32166
96107020430020Prostřední rybník25804
97107020430033Církvičný rybník146831
98107020470002Zadní Kouty26179
99107020470004Stupský ryb.22994
100107020470006Smíchov16918
101107020470015Bílá Hlína23236
102107020480001Hraniční ryb.24675
103107020490001Velký Toušný79964
104107020490002Starý u Břilic148587
105107020490003Nový u Břilic32150
106107020490004Markovský ryb.10548
107107020490007Vobojský ryb.101007
108107020490008Břilický ryb.250854
109107020490010Verfle181319
110107020490011Sedmilhář20158
111107020490012Stružky52213
112107020490014Prelátský ryb.25095
113107020490015Nový u Dunajovic49358
114107020490017Malý Toušný24551
115107020490018Červenka18080
116107020490023Tisý u Břilic12751
117107020490031Nový u Břilic146082
118107020491016Káňov1215442
119107020510001Černičný ryb.306282
120107020510003Loužek18826
121107020510004Namšal14785
122107020510005Stehlík42086
123107020510014Vlkovický rybník850049
124107020550002Dvořiště3089054
125107020560001Koclířov1846045
126107020560002Služebný ryb.242266
127107020560003Malý Tisý213225
128107020560005Velký Dubovec43968
129107020560006Velký lomnický ryb.160571
130107020560008Velký Tisý2247877
13110702056000966435
132107020560011Malý Panenský ryb.15089
133107020560012Malý Dubovec62866
134107020560015Peřinka23994
135107020560038Velký Panenský ryb.37398
136107020560040Jindrlov41898
137107020560041Jezero pod Tisým19283
138107020580008Farský ryb.112585
139107020580009Pohořelec79414
140107020580015Ostrý53060
141107020580016Křtěný123229
142107020580017Okřínek166591
143107020580018Lipičí ryb.185091
144107020580023Zadní pasecký ryb.136908
145107020580025Prkenný68515
146107020580030Podsedek15712
147107020600001Námětek45505
148107020600002Stržka84228
149107020600004Stojčín133046
150107020600006Žďárský ryb.46828
151107020600007Krčín606524
152107020600008Nový u Frahelže129976
153107020600009Perklas68205
154107020600010Horní dynínský ryb.20241
155107020600011Blatný ryb.34615
156107020600013Dolní dynínský ryb.19229
157107020600014Velký mazelovský ryb.23024
158107020600016Dubenský ryb.58244
159107020600067Ptačí blato317524
160107020610003Ponědražský ryb.1174754
161107020620001Vlkovský ryb.444434
162107020620002Nový ryb.66029
163107020620004Ponědrážkovský ryb.218385
164107020620005Krajina105790
165107020620008Švarzenberg549541
166107020620009Malý vyšenský ryb.16424
167107020620010Velký vyšenský ryb.60634
168107020620011Malý Horusický ryb.54379
169107020630019bezký rybník14885
170107020640001Švambírek52485
171107020640002Kvíčadlo46667
172107020640003Bošilecký ryb.1746393
173107020650002Horusický ryb.3748646
174107020670003Dubový u Obory34563
175107020670004Velké Stavidlo113725
176107020670005Kupinský ryb.69713
177107020670007Cizinecký rybník17341
178107020670011Horní přesecký ryb.46049
179107020681020Nový Zvíkovský rybník10180
180107020681022Podemlýnský rybník11671
181107020681024Koníř30337
182107020681025Zvíkovský rybník137384
183107020681026Ťulpa12162
184107020681028Vortínovec30542
185107020681030Návesní ryb.14334
186107020681032Sulcovský rybník11593
187107020681033Utopený15017
188107020681034Hvozdecký ryb.11503
189107020682001Horní ryb.20244
190107020682003Dolní u Lišova63383
191107020682004Nový u Lišova31440
192107020682005Čekal13852
193107020684003Velechvínský ryb.33134
194107020684004Olší11434
195107020684012Horní Koberka12547
196107020685001Dolní Pohoř71922
197107020685005Pohořka73121
198107020685007Horní Pohoř68496
199107020692001Hliníř224801
200107020692002Vydýmač u Lomnice31417
201107020692003Vydýmač u Smržova67704
202107020692022Záblatský ryb.2612316
203107020720002Rožmberk4270631
204108040010001Struhový ryb.35836
205108040010002Kostelní ryb.14952
206108040010008Divák224905
207108040020001Březinský ryb.29766
208108040020005Bukovec38262
209108040020007Metelský ryb.462821
210108040020009Vočert34268
211108040020010Lazy39525
212108040030001Podhájský ryb.159904
213108040030002Zámlyňský ryb.66491
214108040030003Zámecký ryb.46970
215108040030004Újezdský ryb.202833
216108040030011Veský ryb.170037
217108040040001Nový zahorčický ryb.37061
218108040040003Podhrad38854
219108040040004Pátek21537
220108040040005Novoveský ryb.29253
221108040040006Kozedře46789
222108040040007Strašil181725
223108040040011Vidlák26237
224108040040012Jámský ryb.41093
225108040040024Protivský ryb.31286
226108040040025Starý ryb.38379
227108040040041Velký zahorčický ryb.24755
228108040060001Nový ryb.302752
229108040070001Hořejší ryb.193178
230108040080001Smyslov212005
231108040080002Velký bezděkovský ryb.159951
232108040080003Krčový ryb.12396
233108040080004Mlýnský ryb.63163
234108040080008Chmeličný ryb.11412
235108040080009Loužnice43596
236108040080010Jezero Smyslov38618
237108040080013Starý Budětín22932
238108040080014Paseka16360
239108040080016Paseka14768
240108040080024Kubov45218
241108040090016Radov432682
242108040090017Řečický ryb.38632
243108040090018Kaprov29223
244108040100001Hajanský ryb.193537
245108040100004Kozor18833
246108040100005Hubenov220539
247108040100006Planinský ryb.46130
248108040100007Velký Kocelovický rzb.254293
249108040100011Vítenčický ryb.16174
250108040100012Dlouhý kocelovický ryb.58659
251108040100013Dolejší ryb.300132
252108040100014Záleský ryb.34174
253108040100026Křepín99714
254108040100029Drážský ryb.171478
255108040100032Velký Háj61429
25610804010003716809
257108040140001Kněžský ryb.66775
258108040140005Vacíkovský ryb.29319
259108040140006Javorský ryb.14570
260108040140007Kočí13457
261108040140008Leletický ryb.33383
262108040150002Jordán20333
263108040150003Mlýnský tisový ryb.18319
264108040150005Háj36089
265108040160003Luh54864
266108040160004Podskalský ryb.92317
267108040160005Podtisovský ryb. Or Březský ryb.45215
268108040160006Bukovec17392
269108040160008Honýs137063
270108040160009Hajnice167833
271108040160010Velký Zlatohlav208769
272108040160012Stodoliště16361
273108040160013Staňkovský ryb13436
274108040160017Klusák47935
275108040160019Hluboký ryb.12412
276108040160022Hrádek12920
277108040160040Velký Škrabák94798
278108040160042Bělčický ryb.404487
279108040160043Pustý ryb.55913
280108040170001Přední Řitovíz96971
281108040170002Přední Topič102115
282108040170005Zadní Řitovíz41765
283108040170007Silnický ryb.18365
284108040170008Bouček11533
285108040170010Zadní Topič144066
286108040180001Podkadovský r.17353
287108040180003Velký horský ryb.10705
288108040180004Nad Kuší16166
289108040180006Žabinec21678
290108040180007Malá Kuš38909
291108040180011Malá Lípa12200
292108040180016Velká Kuš515367
293108040180017Vůsí49367
294108040180018Velká Lípa19705
295108040190002Bídník23460
296108040190005Nové Lažánky29043
297108040190007Velký ostrý ryb.62046
298108040190008Starý ryb.24255
299108040190010Kozina15464
300108040200001Starý Pálenec30664
301108040200002Vitanovy153500
302108040200003Malý mačkovský ryb.13062
303108040200005Jezírko Vitanovy34526
304108040200006Velký Pálenec361419
305108040200007Nadýmač39893
306108040200011Sladovna14947
307108040200013Přední Hněvkov17622
308108040200014Lhotka33351
309108040200015Hadí ryb.105011
310108040200031Velký drážský ryb.110993
311108040200033Starý ryb.282266
312108040210001Závist65059
313108040210006Drážky53695
314108040210008Pýcha33707
315108040210010Vilímec132675
316108040210013Krejčí65357
317108040220001Stárka12879
318108040220002Dalině28451
319108040230001Hutský Neradov12122
320108040230002Lacinský ryb.12382
321108040240001Velký hoskovský ryb.49237
322108040240003Podruhelský ryb.30047
323108040240004Mlýnský ryb.84058
324108040240005Telčovský ryb.65931
325108040240007Šetina22713
326108040240011Dražská Koupě57614
327108040240013Zdenínský ryb.40094
328108040240031Černívský ryb.48019
329108040240034Žebrák26890
330108040250001Málkovský velký ryb.97665
331108040250004Brloh28943
332108040250005Paštický ryb.11017
333108040260001Labut´1009501
334108040270001Hlibeňský ryb.129292
335108040270003Ostrov19776
336108040280003Cihlářský ryb.11457
337108040290002Netušil32235
338108040290003Slatina14117
339109030230002Lipka20850
340109030230010Široký ryb.13353
341109030230011Hospodský ryb.29272
342109030240001Obecní ryb.32600
343109030260001Podhradní ryb.37841
34410903026000311911
345109030320002Velký ryb.30507
346109030330001Suchý ryb.11776
347109030330007Panský ryb.21037
348109030350002Návesník10796
349109030360001Nadoborní17216
350109030360004Obora11931
351109030370020Překážka39483
352109030370021Cihelský ryb.41611
353109030370022Pilský ryb.29344
354109030380001Vosí ryb.13085
355109030380002Záhoří12354
356109030380003Novomlýnský ryb.23338
357109030390001Slupský ryb.42871
358109030390002Vitanovický ryb.26821
359109030390003Nový ryb.30898
360109030400001Hradičný ryb.18858
361109030420001Velký vilický ryb.40182
362109030420003Vilický ryb.15632
363109030420011Mlýnský21723
364109030430006Podhorník18694
365109030440001Zlatohorský ryb.112401
366109030470001Tesařův ryb.16464
367109030470002Louňov11463
368109030490001Vestecký ryb.13749
369109030520001Mlýnský ryb.20846
370109030520013Návesní ryb.13882
371109030530001Strašík91789
372109030540001Býkovický ryb.49359
373109030550001Adamův ryb.14030
374109030560001Na hrbu11204
375109030650001Vápenský ryb.18776
376109030650004Šebíř24584
377109030650009Galilejský ryb.15880
378109030690001Horní tovární ryb.17586
379109030770006Královna58001
380109030770007Křivánek46031
381109030770009Komárov23118
382109030770010Vinduška36675
383109030770012Jarkovec24478
384109030770013Pilský ryb.39960
385109030770015Velká Mariana14050
386109030770017Hrad37831
387109030770019Tobolka27734
388109030770020Pičínský ryb.45259
389109030770046Vražebný ryb.41498
390109030770047Roháč73745
391109030770070Obecník11282
392109030780001Strženec13653
393109030780002Stéblenec13649
394109030790001Popovický ryb.76477
395109030800002Lísenec15570
396109030800003Mlýnský ryb.10118
397109030810001Papírník70351
398109030810007Dolejší ryb.126307
399109030820002Podlísecký ryb.12796
400109030820016Klen12055
401109030830001Záluží21742
402109030830002Habřina23265
403109030850006Smikov232261
404109030890020Bandasák11162
405109031060007Jan43394
406109031060012Vyžlovský r.193691
407109031060024Švýcar35787
408109031060027Pařez38482
409109031060028Louňovický r.64661
410109031060029Požár37657
411109031060030Jevanský r.176150
412109031100001Propast91926
413109031100006Hruškov63965