> Knihovna
Konference Rybníky 2020 se uskutečnila v náhradním zářijovém termínu

Jak bylo naplánováno již při zrušení původního termínu, konference Rybníky 2020 se nakonec konala v náhradním zářijovém termínu (17.-18.9.2020) za přísných hygienických podmínek. Místo konání zůstalo nezměněno a konference se tak po dvou letech uskutečnila znovu na půdě ČZU. Novinkou byla hybridní forma, kdy se konference odehrávala jak fyzicky v přednáškovém sále, tak virtuálně prostřednictvím MS Teams. Díky této platformě byla část přednášek do sálu přenášena online a současně byla celá konference sdílena účastníkům, kteří se neomhli kvůli zhoršené epidemiologické situaci zúčastnit osobně. 

Konference Rybníky 2020

Konference Rybníky se letos kvůli koronavirové epidemii neuskuteční v původně plánovaném červnovém termínu. Aktuálně se předpokládá její přeložení na 17. a 18. září.

Výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim

Od května 2019 probíhá výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim. Tento výzkum je realizován v rámci projektu TITSMZP809 v probramu TAČR Beta II. Součástí výzkumu je i měření hladiny podzemní vody na vybraných rybnících. Jedním z nich je rybník Vavřinec nacházející se ve Středočeském kraji na toku Výrovky.

 

Knihovna

Na tomto místě bychom chtěl návštěvníkům stránek poskytnout přehled existující literatury a publikací týkajících se především rybníků. Knihovnu jsme pro vás rozdělili na dvě hlavní části - knihy a články.

Knihy jsou dále rozděleny na publikace vydané před rokem 1990 a po něm. V případě, že je k dispozici volně dostupná elektronická verze knihy, je vložena přímo na stránkách, pokud je k dispozici odkaz na celou publikaci či její část, najdete zde alespoň to. V řadě případů bohužel není elektronická verze dostupná, hlavním cílem knihovny je ovšem poskytnout přehled o tom, jaké knihy k tématu rybníků existují. Řada z nich je dostupná minimálně k prezenční výpůjčce v knihovnách. 

Články jsou rozděleny na odborné a vědecké a na články v ostatních periodicích a zdrojích. Odborné a vědecké články zahrnují především ty publikace, které splňují kritéria vědecké práce, tj. zahrnují reference, představují metody, prezentují výsledky apod. Mezi ostatními články pak najdete především takové, které předchozí kritéria nesplňuji, tj. články informativní, popularizační apod.