> Rybníky
Konference Rybníky 2020 se uskutečnila v náhradním zářijovém termínu

Jak bylo naplánováno již při zrušení původního termínu, konference Rybníky 2020 se nakonec konala v náhradním zářijovém termínu (17.-18.9.2020) za přísných hygienických podmínek. Místo konání zůstalo nezměněno a konference se tak po dvou letech uskutečnila znovu na půdě ČZU. Novinkou byla hybridní forma, kdy se konference odehrávala jak fyzicky v přednáškovém sále, tak virtuálně prostřednictvím MS Teams. Díky této platformě byla část přednášek do sálu přenášena online a současně byla celá konference sdílena účastníkům, kteří se neomhli kvůli zhoršené epidemiologické situaci zúčastnit osobně. 

Konference Rybníky 2020

Konference Rybníky se letos kvůli koronavirové epidemii neuskuteční v původně plánovaném červnovém termínu. Aktuálně se předpokládá její přeložení na 17. a 18. září.

Výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim

Od května 2019 probíhá výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim. Tento výzkum je realizován v rámci projektu TITSMZP809 v probramu TAČR Beta II. Součástí výzkumu je i měření hladiny podzemní vody na vybraných rybnících. Jedním z nich je rybník Vavřinec nacházející se ve Středočeském kraji na toku Výrovky.

 

Databáze rybníků

Databáze byla zpracována v rámci řešení výzkumného projektu NAKI II DG16P02M036 "Údržba, opravy a monitoring hrází historických rybníků jako našeho kulturního dědictví". Databáze zahrnuje rybníky ve čtyřech oblastech, které byly v rámci projektu analyzovány s ohledem na výskyt současných rybníků a vodních ploch s rozlohou nad 1 ha na starých mapách. Použity byly primárně mapy 1., 2. a 3. rakouského vojenského mapování a topografické mapy v systému S-1952. Analyzovány byly oblasti Kouřimska, Blanicka, Blatenska a Třeboňska. U každého rybníka je v databázi zaznamenáno, zda byl na daném mapovém díle zachycena jako vodní plocha a případně je uvedeno pod jakým názvem. Jednotlivé záznamy obsahují i informaci o velikosti rybníků, parametrech hráze, roku založení a případně i doplňující informace formou poznámky. 

Seznam lze filtrovat dle jednotlivých mapových děl. Stisknutím tlačítka s názvem mapového díla dojde k vyfiltrování pouze těch vodních ploch, které na něm jsou zachyceny. Jednotlivá tlačítka lze kombinovat.

Možnosti zobrazení seznamuIdentifikátor nárdžeSoučasný názevObjem (tis. m³)Rozloha (ha)
1104060060001Panský r.44295
2104060080001Škrobka42640
3104060080003Hořejší r.44562
4104060080016Kačíř52868
5104060080022Dolní Materna31400
6104060090009Vavřinec1110000779389
710406010001113456
8104060220001Mlýnek13865
9104060240001Stojespal71930
10104060240002Podbečvárský r.219807
11104060240005Mlékovický r.73407
12104060260001Svojšický r.57327
13104060260002Rozkoš41633
14104060260007Rybník34925
15104060360001Podviňák84474
16104060360005Mlýnský r.53244
17104060380003Nouzovské rybníky14070
18104060390020Chrástecký r.33390
19107020100002Velký Filiš27743
20107020100006Velký Hojek29637
21107020300001Nový spálený rybník139075
22107020300003Starý Vdovec351626
23107020300007Čekal15324
24107020300008Nový rybník u Smítky29099
25107020300011Starý spálený ryb.26670
26107020300012Travničný ryb.29478
27107020300013Hodějovický ryb.76469
28107020300042Dušákovský rybník38651
29107020310001Kleštiny10639
30107020310004Xerr39998
31107020310005Kocholka11742
32107020310006Nový lipnický ryb.517322
33107020310009Maršál28312
34107020310012Horní Štěpánky10340
35107020310036Kojanský velký ryb.26219
36107020320001Burda21152
37107020320002Smolek17173
38107020320003Černý u Cepu10321
39107020320004Starý u Cepu95000
40107020330001Nový u Cepu168487
41107020360001Lávičný rybník13752
42107020360003Nový rybník41772
43107020360004Štičí rybník35963
44107020370001Chodec36102
45107020370002Prostřední rybník109190
46107020370003Ruda630226
47107020370004Kaprový rybník53601
48107020370005Klabouch37125
49107020370006Jamský rybník387338
50107020370007Opatovický ryb.1323151
51107020370009Kojákovický rybník33646
52107020370011Děkanec155395
53107020370014Branský rybník52221
54107020370015Pohoř13157
55107020370016Dubový rybník29626
56107020370017Oborský27536
57107020370018Hůrky165687
58107020370019Velký Panenský rybník31601
59107020370020Zadní rybník151979
60107020370022Jesenský rybník15706
61107020370023Malý Panenský ryb.28578
62107020370024Borek12124
63107020370025Tobolky104182
64107020370027Dolní obecní rybník13475
65107020370029Hrachovišťský rybník49657
66107020370030Votušil15227
67107020370058Starolipnický ryb.144339
68107020370059Malý starý rybník14881
69107020390001Adamovský rybník77642
70107020390004Lazna22847
71107020390006Kališťský rybník34646
72107020390007Punčocha22900
73107020400001Jakubovský rybník11964
74107020400002Lánský rybník21793
75107020400003Beklan19299
76107020410001Výskok561754
77107020420002Probošt25646
78107020420004Smrk88796
79107020420006Kuchyňka38170
80107020420008Prelátský rybník18378
81107020420009Vlachnovický rybník24337
82107020420011Herdovský rybník40219
83107020420012Slepičník13178
84107020420032Žabrkoč11107
85107020430001Návesní ryb.14301
86107020430002Benátský rybník36628
87107020430003Svět1964060
88107020430006Jalovcový rybník12991
89107020430010Malý spolský rybník15182
90107020430011Dolní Zlatník17235
91107020430012Spolský Rybník842010
92107020430015Velký Cíglerovský ryb.16885
93107020430017Horní Zlatník18929
94107020430019Obecní velký ryb.32166
95107020430020Prostřední rybník25804
96107020430033Církvičný rybník146831
97107020470002Zadní Kouty26179
98107020470004Stupský ryb.22994
99107020470006Smíchov16918
100107020470015Bílá Hlína23236
101107020480001Hraniční ryb.24675
102107020490001Velký Toušný79964
103107020490002Starý u Břilic148587
104107020490003Nový u Břilic32150
105107020490004Markovský ryb.10548
106107020490007Vobojský ryb.101007
107107020490008Břilický ryb.250854
108107020490010Verfle181319
109107020490011Sedmilhář20158
110107020490012Stružky52213
111107020490014Prelátský ryb.25095
112107020490015Nový u Dunajovic49358
113107020490017Malý Toušný24551
114107020490018Červenka18080
115107020490023Tisý u Břilic12751
116107020490031Nový u Břilic146082
117107020491016Káňov1215442
118107020510001Černičný ryb.306282
119107020510003Loužek18826
120107020510004Namšal14785
121107020510005Stehlík42086
122107020510014Vlkovický rybník850049
123107020550002Dvořiště3089054
124107020560001Koclířov1846045
125107020560002Služebný ryb.242266
126107020560003Malý Tisý213225
127107020560006Velký lomnický ryb.160571
128107020560008Velký Tisý2247877
12910702056000966435
130107020560011Malý Panenský ryb.15089
131107020560015Peřinka23994
132107020560040Jindrlov41898
133107020560041Jezero pod Tisým19283
134107020580008Farský ryb.112585
135107020580009Pohořelec79414
136107020580010Přední pasecký ryb.120893
137107020580015Ostrý53060
138107020580016Křtěný123229
139107020580017Okřínek166591
140107020580018Lipičí ryb.185091
141107020580023Zadní pasecký ryb.136908
142107020580025Prkenný68515
143107020580030Podsedek15712
144107020600001Námětek45505
145107020600002Stržka84228
146107020600004Stojčín133046
147107020600006Žďárský ryb.46828
148107020600007Krčín606524
149107020600008Nový u Frahelže129976
150107020600009Perklas68205
151107020600010Horní dynínský ryb.20241
152107020600011Blatný ryb.34615
153107020600013Dolní dynínský ryb.19229
154107020600014Velký mazelovský ryb.23024
155107020600016Dubenský ryb.58244
156107020600067Ptačí blato317524
157107020610003Ponědražský ryb.1174754
158107020620001Vlkovský ryb.444434
159107020620002Nový ryb.66029
160107020620004Ponědrážkovský ryb.218385
161107020620005Krajina105790
162107020620008Švarzenberg549541
163107020620009Malý vyšenský ryb.16424
164107020620010Velký vyšenský ryb.60634
165107020620011Malý Horusický ryb.54379
166107020630019bezký rybník14885
167107020640001Švambírek52485
168107020640003Bošilecký ryb.1746393
169107020650002Horusický ryb.3748646
170107020670003Dubový u Obory34563
171107020670004Velké Stavidlo113725
172107020670005Kupinský ryb.69713
173107020670007Cizinecký rybník17341
174107020670011Horní přesecký ryb.46049
175107020681020Nový Zvíkovský rybník10180
176107020681022Podemlýnský rybník11671
177107020681024Koníř30337
178107020681025Zvíkovský rybník137384
179107020681026Ťulpa12162
180107020681028Vortínovec30542
181107020681030Návesní ryb.14334
182107020681032Sulcovský rybník11593
183107020681033Utopený15017
184107020681034Hvozdecký ryb.11503
185107020682001Horní ryb.20244
186107020682003Dolní u Lišova63383
187107020682004Nový u Lišova31440
188107020682005Čekal13852
189107020684001Dluhož11739
190107020684003Velechvínský ryb.33134
191107020684004Olší11434
192107020684012Horní Koberka12547
193107020685001Dolní Pohoř71922
194107020685005Pohořka73121
195107020685007Horní Pohoř68496
196107020692001Hliníř224801
197107020692002Vydýmač u Lomnice31417
198107020692003Vydýmač u Smržova67704
199107020692022Záblatský ryb.2612316
200107020720002Rožmberk4270631
201108040010001Struhový ryb.35836
202108040010002Kostelní ryb.14952
203108040010008Divák224905
204108040020001Březinský ryb.29766
205108040020003Nová Pozdyň34020
206108040020004Melín111355
207108040020005Bukovec38262
208108040020007Metelský ryb.462821
209108040020009Vočert34268
210108040020010Lazy39525
211108040030001Podhájský ryb.159904
212108040030002Zámlyňský ryb.66491
213108040030003Zámecký ryb.46970
214108040030004Újezdský ryb.202833
215108040030011Veský ryb.170037
216108040040001Nový zahorčický ryb.37061
217108040040003Podhrad38854
218108040040004Pátek21537
219108040040005Novoveský ryb.29253
220108040040006Kozedře46789
221108040040007Strašil181725
222108040040009Nezdřevsky ryb.14659
223108040040011Vidlák26237
224108040040012Jámský ryb.41093
225108040040024Protivský ryb.31286
226108040040025Starý ryb.38379
227108040040041Velký zahorčický ryb.24755
22810804005001017244
229108040060001Nový ryb.302752
230108040070001Hořejší ryb.193178
231108040080001Smyslov212005
232108040080002Velký bezděkovský ryb.159951
233108040080003Krčový ryb.12396
234108040080004Mlýnský ryb.63163
235108040080008Chmeličný ryb.11412
236108040080009Loužnice43596
237108040080010Jezero Smyslov38618
238108040080013Starý Budětín22932
239108040080014Paseka16360
240108040080016Paseka14768
241108040080024Kubov45218
242108040090016Radov432682
243108040090017Řečický ryb.38632
244108040090018Kaprov29223
245108040100001Hajanský ryb.193537
246108040100004Kozor18833
247108040100005Hubenov220539
248108040100006Planinský ryb.46130
249108040100007Velký Kocelovický rzb.254293
250108040100008Borek21115
251108040100011Vítenčický ryb.16174
252108040100012Dlouhý kocelovický ryb.58659
253108040100013Dolejší ryb.300132
254108040100014Záleský ryb.34174
255108040100026Křepín99714
256108040100029Drážský ryb.171478
257108040100032Velký Háj61429
25810804010003716809
259108040140001Kněžský ryb.66775
260108040140005Vacíkovský ryb.29319
261108040140006Javorský ryb.14570
262108040140007Kočí13457
263108040140008Leletický ryb.33383
264108040150002Jordán20333
265108040150003Mlýnský tisový ryb.18319
266108040150005Háj36089
267108040160003Luh54864
268108040160004Podskalský ryb.92317
269108040160005Podtisovský ryb. Or Březský ryb.45215
270108040160006Bukovec17392
271108040160008Honýs137063
272108040160009Hajnice167833
273108040160010Velký Zlatohlav208769
274108040160012Stodoliště16361
275108040160013Staňkovský ryb13436
276108040160017Klusák47935
277108040160019Hluboký ryb.12412
278108040160022Hrádek12920
279108040160040Velký Škrabák94798
280108040160042Bělčický ryb.404487
281108040160043Pustý ryb.55913
282108040170001Přední Řitovíz96971
283108040170002Přední Topič102115
284108040170005Zadní Řitovíz41765
285108040170007Silnický ryb.18365
286108040170008Bouček11533
287108040170010Zadní Topič144066
288108040180001Podkadovský r.17353
289108040180003Velký horský ryb.10705
290108040180004Nad Kuší16166
291108040180006Žabinec21678
292108040180007Malá Kuš38909
293108040180011Malá Lípa12200
294108040180016Velká Kuš515367
295108040180017Vůsí49367
296108040180018Velká Lípa19705
297108040190002Bídník23460
298108040190005Nové Lažánky29043
299108040190007Velký ostrý ryb.62046
300108040190008Starý ryb.24255
301108040190010Kozina15464
302108040200001Starý Pálenec30664
303108040200002Vitanovy153500
304108040200003Malý mačkovský ryb.13062
305108040200005Jezírko Vitanovy34526
306108040200006Velký Pálenec361419
307108040200007Nadýmač39893
308108040200008Velký mačkovský ryb.91744
309108040200011Sladovna14947
310108040200013Přední Hněvkov17622
311108040200014Lhotka33351
312108040200015Hadí ryb.105011
313108040200031Velký drážský ryb.110993
314108040200033Starý ryb.282266
315108040210001Závist65059
316108040210002Drážský ryb.34891
317108040210006Drážky53695
318108040210008Pýcha33707
319108040210010Vilímec132675
320108040210013Krejčí65357
321108040220001Stárka12879
322108040220002Dalině28451
323108040230001Hutský Neradov12122
324108040230002Lacinský ryb.12382
325108040240001Velký hoskovský ryb.49237
326108040240003Podruhelský ryb.30047
327108040240004Mlýnský ryb.84058
328108040240005Telčovský ryb.65931
329108040240007Šetina22713
330108040240011Dražská Koupě57614
331108040240013Zdenínský ryb.40094
332108040240031Černívský ryb.48019
333108040240034Žebrák26890
334108040250001Málkovský velký ryb.97665
335108040250004Brloh28943
336108040250005Paštický ryb.11017
337108040260001Labut´1009501
338108040270001Hlibeňský ryb.129292
339108040270003Ostrov19776
340108040280003Cihlářský ryb.11457
341108040290002Netušil32235
342108040290003Slatina14117
343109030230002Lipka20850
344109030230010Široký ryb.13353
345109030230011Hospodský ryb.29272
346109030240001Obecní ryb.32600
347109030260001Podhradní ryb.37841
34810903026000311911
349109030320002Velký ryb.30507
350109030330001Suchý ryb.11776
351109030330007Panský ryb.21037
352109030350002Návesník10796
353109030360001Nadoborní17216
354109030360004Obora11931
355109030370020Překážka39483
356109030370021Cihelský ryb.41611
357109030370022Pilský ryb.29344
358109030380001Vosí ryb.13085
359109030380002Záhoří12354
360109030380003Novomlýnský ryb.23338
361109030390001Slupský ryb.42871
362109030390002Vitanovický ryb.26821
363109030390003Nový ryb.30898
364109030400001Hradičný ryb.18858
365109030420001Velký vilický ryb.40182
366109030420003Vilický ryb.15632
367109030420011Mlýnský21723
368109030430006Podhorník18694
369109030440001Zlatohorský ryb.112401
370109030470001Tesařův ryb.16464
371109030470002Louňov11463
372109030490001Vestecký ryb.13749
373109030520001Mlýnský ryb.20846
374109030520013Návesní ryb.13882
375109030530001Strašík91789
376109030540001Býkovický ryb.49359
377109030550001Adamův ryb.14030
378109030560001Na hrbu11204
379109030650001Vápenský ryb.18776
380109030650004Šebíř24584
381109030650009Galilejský ryb.15880
382109030690001Horní tovární ryb.17586
383109030770006Královna58001
384109030770007Křivánek46031
385109030770009Komárov23118
386109030770010Vinduška36675
387109030770012Jarkovec24478
388109030770013Pilský ryb.39960
389109030770015Velká Mariana14050
390109030770017Hrad37831
391109030770019Tobolka27734
392109030770020Pičínský ryb.45259
393109030770046Vražebný ryb.41498
394109030770047Roháč73745
395109030770070Obecník11282
396109030780001Strženec13653
397109030780002Stéblenec13649
398109030790001Popovický ryb.76477
399109030800002Lísenec15570
400109030800003Mlýnský ryb.10118
401109030810001Papírník70351
402109030810007Dolejší ryb.126307
403109030820002Podlísecký ryb.12796
404109030820016Klen12055
405109030830001Záluží21742
406109030830002Habřina23265
407109030850006Smikov232261
408109030890020Bandasák11162
409109031060007Jan43394
410109031060012Vyžlovský r.193691
411109031060024Švýcar35787
412109031060027Pařez38482
413109031060028Louňovický r.64661
414109031060029Požár37657
415109031060030Jevanský r.176150
416109031100001Propast91926
417109031100006Hruškov63965