> Rybníky
Konference Rybníky 2020 se uskutečnila v náhradním zářijovém termínu

Jak bylo naplánováno již při zrušení původního termínu, konference Rybníky 2020 se nakonec konala v náhradním zářijovém termínu (17.-18.9.2020) za přísných hygienických podmínek. Místo konání zůstalo nezměněno a konference se tak po dvou letech uskutečnila znovu na půdě ČZU. Novinkou byla hybridní forma, kdy se konference odehrávala jak fyzicky v přednáškovém sále, tak virtuálně prostřednictvím MS Teams. Díky této platformě byla část přednášek do sálu přenášena online a současně byla celá konference sdílena účastníkům, kteří se neomhli kvůli zhoršené epidemiologické situaci zúčastnit osobně. 

Konference Rybníky 2020

Konference Rybníky se letos kvůli koronavirové epidemii neuskuteční v původně plánovaném červnovém termínu. Aktuálně se předpokládá její přeložení na 17. a 18. září.

Výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim

Od května 2019 probíhá výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim. Tento výzkum je realizován v rámci projektu TITSMZP809 v probramu TAČR Beta II. Součástí výzkumu je i měření hladiny podzemní vody na vybraných rybnících. Jedním z nich je rybník Vavřinec nacházející se ve Středočeském kraji na toku Výrovky.

 

Databáze rybníků

Databáze byla zpracována v rámci řešení výzkumného projektu NAKI II DG16P02M036 "Údržba, opravy a monitoring hrází historických rybníků jako našeho kulturního dědictví". Databáze zahrnuje rybníky ve čtyřech oblastech, které byly v rámci projektu analyzovány s ohledem na výskyt současných rybníků a vodních ploch s rozlohou nad 1 ha na starých mapách. Použity byly primárně mapy 1., 2. a 3. rakouského vojenského mapování a topografické mapy v systému S-1952. Analyzovány byly oblasti Kouřimska, Blanicka, Blatenska a Třeboňska. U každého rybníka je v databázi zaznamenáno, zda byl na daném mapovém díle zachycena jako vodní plocha a případně je uvedeno pod jakým názvem. Jednotlivé záznamy obsahují i informaci o velikosti rybníků, parametrech hráze, roku založení a případně i doplňující informace formou poznámky. 

Seznam lze filtrovat dle jednotlivých mapových děl. Stisknutím tlačítka s názvem mapového díla dojde k vyfiltrování pouze těch vodních ploch, které na něm jsou zachyceny. Jednotlivá tlačítka lze kombinovat.

Možnosti zobrazení seznamuIdentifikátor nárdžeSoučasný názevObjem (tis. m³)Rozloha (ha)
1104060010009Nový r.20583
2104060060001Panský r.44295
3104060080001Škrobka42640
4104060080003Hořejší r.44562
5104060080016Kačíř52868
6104060080022Dolní Materna31400
7104060090009Vavřinec1110000779389
810406010001113456
910406016001410764
10104060220001Mlýnek13865
11104060240001Stojespal71930
12104060240002Podbečvárský r.219807
13104060240005Mlékovický r.73407
14104060260001Svojšický r.57327
15104060260002Rozkoš41633
16104060260003Utopenec169303
17104060260006Bošický r.20234
18104060260007Rybník34925
1910406028001516283
20104060360001Podviňák84474
21104060360005Mlýnský r.53244
22104060380003Nouzovské rybníky14070
23104060390020Chrástecký r.33390
24107020100002Velký Filiš27743
25107020100006Velký Hojek29637
26107020300001Nový spálený rybník139075
27107020300002Nový Vdovec709239
28107020300003Starý Vdovec351626
29107020300007Čekal15324
30107020300008Nový rybník u Smítky29099
31107020300011Starý spálený ryb.26670
32107020300012Travničný ryb.29478
33107020300013Hodějovický ryb.76469
34107020300042Dušákovský rybník38651
35107020310001Kleštiny10639
36107020310004Xerr39998
37107020310006Nový lipnický ryb.517322
38107020310009Maršál28312
39107020310012Horní Štěpánky10340
40107020320001Burda21152
41107020320003Černý u Cepu10321
42107020320004Starý u Cepu95000
43107020330001Nový u Cepu168487
44107020360004Štičí rybník35963
45107020370002Prostřední rybník109190
46107020370003Ruda630226
47107020370004Kaprový rybník53601
48107020370005Klabouch37125
49107020370006Jamský rybník387338
50107020370007Opatovický ryb.1323151
51107020370009Kojákovický rybník33646
52107020370011Děkanec155395
53107020370015Pohoř13157
54107020370016Dubový rybník29626
55107020370018Hůrky165687
56107020370020Zadní rybník151979
57107020370022Jesenský rybník15706
58107020370023Malý Panenský ryb.28578
59107020370024Borek12124
60107020370025Tobolky104182
61107020370027Dolní obecní rybník13475
62107020370029Hrachovišťský rybník49657
63107020370030Votušil15227
64107020370058Starolipnický ryb.144339
65107020370059Malý starý rybník14881
66107020390001Adamovský rybník77642
67107020390004Lazna22847
68107020390006Kališťský rybník34646
69107020390007Punčocha22900
70107020400002Lánský rybník21793
71107020410001Výskok561754
72107020420002Probošt25646
73107020420004Smrk88796
74107020420006Kuchyňka38170
75107020420009Vlachnovický rybník24337
76107020420011Herdovský rybník40219
77107020420012Slepičník13178
78107020420032Žabrkoč11107
79107020430001Návesní ryb.14301
80107020430002Benátský rybník36628
81107020430003Svět1964060
82107020430006Jalovcový rybník12991
83107020430010Malý spolský rybník15182
84107020430011Dolní Zlatník17235
85107020430012Spolský Rybník842010
86107020430017Horní Zlatník18929
87107020430020Prostřední rybník25804
88107020430033Církvičný rybník146831
89107020490001Velký Toušný79964
90107020490002Starý u Břilic148587
91107020490003Nový u Břilic32150
92107020490004Markovský ryb.10548
93107020490007Vobojský ryb.101007
94107020490008Břilický ryb.250854
95107020490010Verfle181319
96107020490011Sedmilhář20158
97107020490012Stružky52213
98107020490014Prelátský ryb.25095
99107020490015Nový u Dunajovic49358
100107020490017Malý Toušný24551
101107020490018Červenka18080
102107020490023Tisý u Břilic12751
103107020490031Nový u Břilic146082
104107020491016Káňov1215442
105107020510001Černičný ryb.306282
106107020510002Potěšil672932
107107020510003Loužek18826
108107020510005Stehlík42086
109107020510014Vlkovický rybník850049
110107020550002Dvořiště3089054
111107020560001Koclířov1846045
112107020560002Služebný ryb.242266
113107020560003Malý Tisý213225
114107020560005Velký Dubovec43968
115107020560006Velký lomnický ryb.160571
116107020560008Velký Tisý2247877
11710702056000966435
118107020560011Malý Panenský ryb.15089
119107020560012Malý Dubovec62866
120107020560038Velký Panenský ryb.37398
121107020560040Jindrlov41898
122107020580008Farský ryb.112585
123107020580009Pohořelec79414
124107020580015Ostrý53060
125107020580017Okřínek166591
126107020580018Lipičí ryb.185091
127107020580020Naděje656549
128107020580023Zadní pasecký ryb.136908
129107020580030Podsedek15712
130107020580033Skutek178614
131107020600001Námětek45505
132107020600002Stržka84228
133107020600004Stojčín133046
134107020600006Žďárský ryb.46828
135107020600007Krčín606524
136107020600008Nový u Frahelže129976
137107020600009Perklas68205
138107020600010Horní dynínský ryb.20241
139107020600011Blatný ryb.34615
140107020600013Dolní dynínský ryb.19229
141107020600014Velký mazelovský ryb.23024
142107020600016Dubenský ryb.58244
143107020600067Ptačí blato317524
144107020610003Ponědražský ryb.1174754
145107020620001Vlkovský ryb.444434
146107020620002Nový ryb.66029
147107020620004Ponědrážkovský ryb.218385
148107020620005Krajina105790
149107020620008Švarzenberg549541
150107020620009Malý vyšenský ryb.16424
151107020620010Velký vyšenský ryb.60634
152107020620011Malý Horusický ryb.54379
153107020630014Pod strženou hrází32601
154107020630019bezký rybník14885
155107020640001Švambírek52485
156107020640002Kvíčadlo46667
157107020640003Bošilecký ryb.1746393
158107020650002Horusický ryb.3748646
159107020670005Kupinský ryb.69713
160107020670007Cizinecký rybník17341
161107020670011Horní přesecký ryb.46049
162107020681022Podemlýnský rybník11671
163107020681024Koníř30337
164107020681025Zvíkovský rybník137384
165107020681028Vortínovec30542
166107020681030Návesní ryb.14334
167107020681032Sulcovský rybník11593
168107020681033Utopený15017
169107020681034Hvozdecký ryb.11503
170107020682001Horní ryb.20244
171107020682003Dolní u Lišova63383
172107020682005Čekal13852
173107020684003Velechvínský ryb.33134
174107020684004Olší11434
175107020684012Horní Koberka12547
176107020685001Dolní Pohoř71922
177107020685005Pohořka73121
178107020685007Horní Pohoř68496
179107020692001Hliníř224801
180107020692002Vydýmač u Lomnice31417
181107020692003Vydýmač u Smržova67704
182107020692022Záblatský ryb.2612316
183107020720002Rožmberk4270631
184108040010001Struhový ryb.35836
185108040010002Kostelní ryb.14952
186108040010008Divák224905
187108040020001Březinský ryb.29766
188108040020003Nová Pozdyň34020
189108040020004Melín111355
190108040020005Bukovec38262
191108040020007Metelský ryb.462821
192108040020009Vočert34268
193108040020010Lazy39525
194108040030001Podhájský ryb.159904
195108040030002Zámlyňský ryb.66491
196108040030003Zámecký ryb.46970
197108040030004Újezdský ryb.202833
198108040030011Veský ryb.170037
199108040040003Podhrad38854
200108040040004Pátek21537
201108040040005Novoveský ryb.29253
202108040040006Kozedře46789
203108040040007Strašil181725
204108040040009Nezdřevsky ryb.14659
205108040040011Vidlák26237
206108040040012Jámský ryb.41093
207108040040024Protivský ryb.31286
208108040040025Starý ryb.38379
209108040040041Velký zahorčický ryb.24755
21010804005001017244
211108040060001Nový ryb.302752
212108040070001Hořejší ryb.193178
213108040080001Smyslov212005
214108040080002Velký bezděkovský ryb.159951
215108040080003Krčový ryb.12396
216108040080004Mlýnský ryb.63163
217108040080008Chmeličný ryb.11412
218108040080009Loužnice43596
219108040080013Starý Budětín22932
220108040080014Paseka16360
221108040080016Paseka14768
222108040080024Kubov45218
223108040090016Radov432682
224108040090017Řečický ryb.38632
225108040090018Kaprov29223
226108040100001Hajanský ryb.193537
227108040100004Kozor18833
228108040100005Hubenov220539
229108040100006Planinský ryb.46130
230108040100007Velký Kocelovický rzb.254293
231108040100008Borek21115
232108040100009Kahoun21706
233108040100010Měleč85760
234108040100011Vítenčický ryb.16174
235108040100012Dlouhý kocelovický ryb.58659
236108040100013Dolejší ryb.300132
237108040100014Záleský ryb.34174
238108040100026Křepín99714
239108040100029Drážský ryb.171478
240108040100032Velký Háj61429
24110804010003716809
242108040140001Kněžský ryb.66775
243108040140005Vacíkovský ryb.29319
244108040140006Javorský ryb.14570
245108040140007Kočí13457
246108040140008Leletický ryb.33383
247108040150002Jordán20333
248108040150003Mlýnský tisový ryb.18319
249108040150005Háj36089
250108040160003Luh54864
251108040160004Podskalský ryb.92317
252108040160005Podtisovský ryb. Or Březský ryb.45215
253108040160006Bukovec17392
254108040160008Honýs137063
255108040160009Hajnice167833
256108040160010Velký Zlatohlav208769
257108040160012Stodoliště16361
258108040160013Staňkovský ryb13436
259108040160017Klusák47935
260108040160019Hluboký ryb.12412
261108040160022Hrádek12920
262108040160040Velký Škrabák94798
263108040160042Bělčický ryb.404487
264108040160043Pustý ryb.55913
265108040170001Přední Řitovíz96971
266108040170002Přední Topič102115
267108040170004Kaneček71331
268108040170005Zadní Řitovíz41765
269108040170007Silnický ryb.18365
270108040170008Bouček11533
271108040170010Zadní Topič144066
272108040180001Podkadovský r.17353
273108040180006Žabinec21678
274108040180007Malá Kuš38909
275108040180016Velká Kuš515367
276108040180017Vůsí49367
277108040180018Velká Lípa19705
278108040190002Bídník23460
279108040190005Nové Lažánky29043
280108040190007Velký ostrý ryb.62046
281108040190008Starý ryb.24255
282108040190010Kozina15464
283108040200001Starý Pálenec30664
284108040200002Vitanovy153500
285108040200003Malý mačkovský ryb.13062
286108040200005Jezírko Vitanovy34526
287108040200006Velký Pálenec361419
288108040200007Nadýmač39893
289108040200008Velký mačkovský ryb.91744
290108040200011Sladovna14947
291108040200013Přední Hněvkov17622
292108040200014Lhotka33351
293108040200015Hadí ryb.105011
294108040200031Velký drážský ryb.110993
295108040200033Starý ryb.282266
296108040210001Závist65059
297108040210002Drážský ryb.34891
298108040210006Drážky53695
299108040210008Pýcha33707
300108040210010Vilímec132675
301108040210013Krejčí65357
302108040220001Stárka12879
303108040220002Dalině28451
304108040230001Hutský Neradov12122
305108040230002Lacinský ryb.12382
306108040240001Velký hoskovský ryb.49237
307108040240003Podruhelský ryb.30047
308108040240004Mlýnský ryb.84058
309108040240005Telčovský ryb.65931
310108040240007Šetina22713
311108040240011Dražská Koupě57614
312108040240013Zdenínský ryb.40094
313108040240031Černívský ryb.48019
314108040240034Žebrák26890
315108040250001Málkovský velký ryb.97665
316108040250004Brloh28943
317108040250005Paštický ryb.11017
318108040260001Labut´1009501
319108040270001Hlibeňský ryb.129292
320108040270003Ostrov19776
321108040280003Cihlářský ryb.11457
322108040290002Netušil32235
323108040290003Slatina14117
324108040290006Jezero48172
325109030230004Hrachovický ryb.23181
326109030230011Hospodský ryb.29272
327109030240001Obecní ryb.32600
328109030260001Podhradní ryb.37841
32910903026000311911
330109030320002Velký ryb.30507
331109030330001Suchý ryb.11776
332109030330007Panský ryb.21037
333109030350002Návesník10796
334109030350006U děsu14077
335109030360001Nadoborní17216
336109030360004Obora11931
337109030370020Překážka39483
338109030370021Cihelský ryb.41611
339109030370022Pilský ryb.29344
340109030380001Vosí ryb.13085
341109030380002Záhoří12354
342109030380003Novomlýnský ryb.23338
343109030380034Šilerák23315
344109030380044U spálené paseky10764
345109030390001Slupský ryb.42871
346109030390002Vitanovický ryb.26821
347109030390003Nový ryb.30898
348109030400001Hradičný ryb.18858
349109030420001Velký vilický ryb.40182
350109030420002Biřička10480
351109030420003Vilický ryb.15632
352109030420011Mlýnský21723
353109030430006Podhorník18694
354109030440001Zlatohorský ryb.112401
355109030440004Laguny14729
356109030470001Tesařův ryb.16464
357109030470002Louňov11463
358109030490001Vestecký ryb.13749
359109030520001Mlýnský ryb.20846
360109030520013Návesní ryb.13882
361109030530001Strašík91789
362109030540001Býkovický ryb.49359
363109030550001Adamův ryb.14030
364109030560001Na hrbu11204
365109030650001Vápenský ryb.18776
366109030650004Šebíř24584
367109030650009Galilejský ryb.15880
368109030690001Horní tovární ryb.17586
369109030690002Dolní tovární ryb.11299
370109030770006Královna58001
371109030770007Křivánek46031
372109030770009Komárov23118
373109030770010Vinduška36675
374109030770012Jarkovec24478
375109030770015Velká Mariana14050
376109030770017Hrad37831
377109030770019Tobolka27734
378109030770020Pičínský ryb.45259
379109030770046Vražebný ryb.41498
380109030770047Roháč73745
381109030770070Obecník11282
382109030780001Strženec13653
383109030780002Stéblenec13649
384109030790001Popovický ryb.76477
385109030800001Horní novoveský ryb.11258
386109030800002Lísenec15570
387109030800003Mlýnský ryb.10118
388109030810001Papírník70351
389109030810007Dolejší ryb.126307
390109030820002Podlísecký ryb.12796
391109030820016Klen12055
392109030830001Záluží21742
393109030830002Habřina23265
394109030850006Smikov232261
395109030850007Baba33157
396109030850016Studený ryb.10357
397109030890015Čapek13054
398109030890020Bandasák11162
399109031060007Jan43394
400109031060012Vyžlovský r.193691
401109031060024Švýcar35787
402109031060025Šáchovec20485
403109031060027Pařez38482
404109031060028Louňovický r.64661
405109031060029Požár37657
406109031060030Jevanský r.176150
407109031100001Propast91926
408109031100006Hruškov63965