> Rybníky
Konference Rybníky 2020 se uskutečnila v náhradním zářijovém termínu

Jak bylo naplánováno již při zrušení původního termínu, konference Rybníky 2020 se nakonec konala v náhradním zářijovém termínu (17.-18.9.2020) za přísných hygienických podmínek. Místo konání zůstalo nezměněno a konference se tak po dvou letech uskutečnila znovu na půdě ČZU. Novinkou byla hybridní forma, kdy se konference odehrávala jak fyzicky v přednáškovém sále, tak virtuálně prostřednictvím MS Teams. Díky této platformě byla část přednášek do sálu přenášena online a současně byla celá konference sdílena účastníkům, kteří se neomhli kvůli zhoršené epidemiologické situaci zúčastnit osobně. 

Konference Rybníky 2020

Konference Rybníky se letos kvůli koronavirové epidemii neuskuteční v původně plánovaném červnovém termínu. Aktuálně se předpokládá její přeložení na 17. a 18. září.

Výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim

Od května 2019 probíhá výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim. Tento výzkum je realizován v rámci projektu TITSMZP809 v probramu TAČR Beta II. Součástí výzkumu je i měření hladiny podzemní vody na vybraných rybnících. Jedním z nich je rybník Vavřinec nacházející se ve Středočeském kraji na toku Výrovky.

 

Databáze rybníků

Databáze byla zpracována v rámci řešení výzkumného projektu NAKI II DG16P02M036 "Údržba, opravy a monitoring hrází historických rybníků jako našeho kulturního dědictví". Databáze zahrnuje rybníky ve čtyřech oblastech, které byly v rámci projektu analyzovány s ohledem na výskyt současných rybníků a vodních ploch s rozlohou nad 1 ha na starých mapách. Použity byly primárně mapy 1., 2. a 3. rakouského vojenského mapování a topografické mapy v systému S-1952. Analyzovány byly oblasti Kouřimska, Blanicka, Blatenska a Třeboňska. U každého rybníka je v databázi zaznamenáno, zda byl na daném mapovém díle zachycena jako vodní plocha a případně je uvedeno pod jakým názvem. Jednotlivé záznamy obsahují i informaci o velikosti rybníků, parametrech hráze, roku založení a případně i doplňující informace formou poznámky. 

Seznam lze filtrovat dle jednotlivých mapových děl. Stisknutím tlačítka s názvem mapového díla dojde k vyfiltrování pouze těch vodních ploch, které na něm jsou zachyceny. Jednotlivá tlačítka lze kombinovat.

Možnosti zobrazení seznamuIdentifikátor nárdžeSoučasný názevObjem (tis. m³)Rozloha (ha)
1104060060001Panský r.44295
2104060080001Škrobka42640
3104060080003Hořejší r.44562
4104060080016Kačíř52868
5104060090009Vavřinec1110000779389
610406010001113456
710406016001410764
8104060170001Strašík89879
9104060220001Mlýnek13865
10104060230001Bosňák31309
11104060240001Stojespal71930
12104060240005Mlékovický r.73407
13104060260001Svojšický r.57327
14104060260002Rozkoš41633
15104060260006Bošický r.20234
16104060260007Rybník34925
1710406028001516283
18104060360001Podviňák84474
19104060360005Mlýnský r.53244
20104060380003Nouzovské rybníky14070
21104060380004Nouzovské rybníky35206
22104060390020Chrástecký r.33390
23107020100001Cep I
24107020100002Velký Filiš27743
25107020100006Velký Hojek29637
26107020100007Jan17982
27107020100008Dobrý29366
28107020100010Hospodář19353
29107020100016Malý Filiš16364
30107020170001Pavelců rybník
31107020300001Nový spálený rybník139075
32107020300002Nový Vdovec709239
33107020300003Starý Vdovec351626
34107020300004Vyšehrad261048
35107020300005Ženich733558
36107020300006Vítek
37107020300007Čekal15324
38107020300008Nový rybník u Smítky29099
39107020300010Stolec108954
40107020300011Starý spálený ryb.26670
41107020300012Travničný ryb.29478
42107020300013Hodějovický ryb.76469
43107020300042Dušákovský rybník38651
44107020310001Kleštiny10639
45107020310004Xerr39998
46107020310005Kocholka11742
47107020310006Nový lipnický ryb.517322
48107020310009Maršál28312
49107020310012Horní Štěpánky10340
50107020310036Kojanský velký ryb.26219
51107020320001Burda21152
52107020320002Smolek17173
53107020320003Černý u Cepu10321
54107020320004Starý u Cepu95000
55107020320007Prostřední u Cepu22997
56107020330001Nový u Cepu168487
57107020360001Lávičný rybník13752
58107020360003Nový rybník41772
59107020360004Štičí rybník35963
6010702036000526780
61107020370001Chodec36102
62107020370002Prostřední rybník109190
63107020370004Kaprový rybník53601
64107020370006Jamský rybník387338
65107020370007Opatovický ryb.1323151
66107020370009Kojákovický rybník33646
67107020370011Děkanec155395
68107020370015Pohoř13157
69107020370016Dubový rybník29626
70107020370017Oborský27536
71107020370018Hůrky165687
72107020370019Velký Panenský rybník31601
73107020370020Zadní rybník151979
74107020370023Malý Panenský ryb.28578
75107020370024Borek12124
76107020370025Tobolky104182
77107020370027Dolní obecní rybník13475
78107020370029Hrachovišťský rybník49657
79107020370030Votušil15227
80107020370058Starolipnický ryb.144339
81107020370059Malý starý rybník14881
82107020390001Adamovský rybník77642
83107020390004Lazna22847
84107020390006Kališťský rybník34646
85107020390007Punčocha22900
86107020400001Jakubovský rybník11964
87107020400002Lánský rybník21793
88107020410001Výskok561754
89107020420002Probošt25646
90107020420004Smrk88796
91107020420006Kuchyňka38170
92107020420008Prelátský rybník18378
93107020420009Vlachnovický rybník24337
94107020420011Herdovský rybník40219
95107020420012Slepičník13178
96107020420032Žabrkoč11107
97107020430001Návesní ryb.14301
98107020430002Benátský rybník36628
99107020430003Svět1964060
100107020430006Jalovcový rybník12991
101107020430010Malý spolský rybník15182
102107020430011Dolní Zlatník17235
103107020430012Spolský Rybník842010
104107020430015Velký Cíglerovský ryb.16885
105107020430017Horní Zlatník18929
106107020430019Obecní velký ryb.32166
107107020430020Prostřední rybník25804
108107020430033Církvičný rybník146831
109107020470002Zadní Kouty26179
110107020470003Šimanov15387
111107020470004Stupský ryb.22994
112107020470005Thierov44609
113107020470006Smíchov16918
114107020470015Bílá Hlína23236
115107020480001Hraniční ryb.24675
116107020490001Velký Toušný79964
117107020490002Starý u Břilic148587
118107020490003Nový u Břilic32150
119107020490006Bičan39156
120107020490008Břilický ryb.250854
121107020490010Verfle181319
122107020490011Sedmilhář20158
123107020490012Stružky52213
124107020490014Prelátský ryb.25095
125107020490016Svatojanský ryb.37807
126107020490017Malý Toušný24551
127107020490018Červenka18080
128107020490023Tisý u Břilic12751
129107020490031Nový u Břilic146082
130107020491016Káňov1215442
131107020510001Černičný ryb.306282
132107020510002Potěšil672932
133107020510003Loužek18826
134107020510004Namšal14785
135107020510014Vlkovický rybník850049
136107020550002Dvořiště3089054
137107020560001Koclířov1846045
138107020560002Služebný ryb.242266
139107020560003Malý Tisý213225
140107020560005Velký Dubovec43968
141107020560006Velký lomnický ryb.160571
142107020560008Velký Tisý2247877
14310702056000966435
144107020560010Kubínský ryb.26585
145107020560011Malý Panenský ryb.15089
146107020560012Malý Dubovec62866
147107020560015Peřinka23994
148107020560038Velký Panenský ryb.37398
149107020560040Jindrlov41898
150107020560041Jezero pod Tisým19283
151107020580008Farský ryb.112585
152107020580009Pohořelec79414
153107020580010Přední pasecký ryb.120893
154107020580014Víra143426
155107020580015Ostrý53060
156107020580016Křtěný123229
157107020580017Okřínek166591
158107020580018Lipičí ryb.185091
159107020580019Dobrá vůle234522
160107020580020Naděje656549
161107020580021Blaník105737
162107020580022Klec552069
163107020580023Zadní pasecký ryb.136908
164107020580025Prkenný68515
165107020580026Láska156298
166107020580029Strakatý ryb.55130
167107020580030Podsedek15712
168107020580031Měkký ryb.49768
169107020580033Skutek178614
170107020590001Horák27509
171107020590002Pražský ryb.85594
172107020590003Fišmistr24992
173107020590004Rod234841
174107020590008Baštýř15077
175107020590009Pěšák25706
176107020600001Námětek45505
177107020600002Stržka84228
178107020600004Stojčín133046
179107020600006Žďárský ryb.46828
180107020600007Krčín606524
181107020600008Nový u Frahelže129976
182107020600009Perklas68205
183107020600010Horní dynínský ryb.20241
184107020600011Blatný ryb.34615
185107020600013Dolní dynínský ryb.19229
186107020600014Velký mazelovský ryb.23024
187107020600016Dubenský ryb.58244
188107020600067Ptačí blato317524
189107020610003Ponědražský ryb.1174754
190107020620001Vlkovský ryb.444434
191107020620002Nový ryb.66029
192107020620003Překvapil261921
193107020620004Ponědrážkovský ryb.218385
194107020620005Krajina105790
195107020620008Švarzenberg549541
196107020620009Malý vyšenský ryb.16424
197107020620010Velký vyšenský ryb.60634
198107020620011Malý Horusický ryb.54379
199107020630014Pod strženou hrází32601
200107020630019bezký rybník14885
201107020640001Švambírek52485
202107020640002Kvíčadlo46667
203107020640003Bošilecký ryb.1746393
204107020650002Horusický ryb.3748646
205107020670003Dubový u Obory34563
206107020670004Velké Stavidlo113725
207107020670005Kupinský ryb.69713
208107020670007Cizinecký rybník17341
209107020670008Bahnitý rybník15919
210107020670009Stavidlo pod Dubovým28225
211107020670010Stavidlo u Ovčína40075
212107020670011Horní přesecký ryb.46049
213107020681020Nový Zvíkovský rybník10180
214107020681022Podemlýnský rybník11671
215107020681024Koníř30337
216107020681025Zvíkovský rybník137384
217107020681026Ťulpa12162
218107020681028Vortínovec30542
219107020681030Návesní ryb.14334
220107020681032Sulcovský rybník11593
221107020681033Utopený15017
222107020681034Hvozdecký ryb.11503
223107020682001Horní ryb.20244
224107020682002Pařezák10284
225107020682003Dolní u Lišova63383
226107020682004Nový u Lišova31440
227107020682005Čekal13852
228107020684001Dluhož11739
229107020684003Velechvínský ryb.33134
230107020684004Olší11434
231107020684012Horní Koberka12547
232107020685001Dolní Pohoř71922
233107020685003Nový ryb.38338
234107020685005Pohořka73121
235107020685006Slověnický ryb.19433
236107020685007Horní Pohoř68496
237107020692001Hliníř224801
238107020692002Vydýmač u Lomnice31417
239107020692003Vydýmač u Smržova67704
240107020692022Záblatský ryb.2612316
241107020720002Rožmberk4270631
242108040010001Struhový ryb.35836
243108040010002Kostelní ryb.14952
244108040010008Divák224905
245108040020001Březinský ryb.29766
246108040020003Nová Pozdyň34020
247108040020004Melín111355
248108040020005Bukovec38262
249108040020007Metelský ryb.462821
250108040020009Vočert34268
251108040020010Lazy39525
252108040030001Podhájský ryb.159904
253108040030002Zámlyňský ryb.66491
254108040030003Zámecký ryb.46970
255108040030004Újezdský ryb.202833
256108040030011Veský ryb.170037
257108040040001Nový zahorčický ryb.37061
258108040040003Podhrad38854
259108040040004Pátek21537
260108040040005Novoveský ryb.29253
261108040040006Kozedře46789
262108040040007Strašil181725
263108040040009Nezdřevsky ryb.14659
264108040040011Vidlák26237
265108040040012Jámský ryb.41093
266108040040024Protivský ryb.31286
267108040040025Starý ryb.38379
268108040040041Velký zahorčický ryb.24755
269108040060001Nový ryb.302752
270108040070001Hořejší ryb.193178
271108040080001Smyslov212005
272108040080002Velký bezděkovský ryb.159951
273108040080003Krčový ryb.12396
274108040080004Mlýnský ryb.63163
275108040080008Chmeličný ryb.11412
276108040080009Loužnice43596
277108040080010Jezero Smyslov38618
278108040080013Starý Budětín22932
279108040080014Paseka16360
280108040080016Paseka14768
281108040080024Kubov45218
282108040090016Radov432682
283108040090018Kaprov29223
284108040100001Hajanský ryb.193537
285108040100004Kozor18833
286108040100005Hubenov220539
287108040100006Planinský ryb.46130
288108040100007Velký Kocelovický rzb.254293
289108040100008Borek21115
290108040100010Měleč85760
291108040100011Vítenčický ryb.16174
292108040100012Dlouhý kocelovický ryb.58659
293108040100013Dolejší ryb.300132
294108040100014Záleský ryb.34174
295108040100026Křepín99714
296108040100029Drážský ryb.171478
297108040100032Velký Háj61429
29810804010003716809
299108040140001Kněžský ryb.66775
300108040140005Vacíkovský ryb.29319
301108040140006Javorský ryb.14570
302108040140007Kočí13457
303108040140008Leletický ryb.33383
304108040150002Jordán20333
305108040150003Mlýnský tisový ryb.18319
306108040150005Háj36089
307108040160003Luh54864
308108040160004Podskalský ryb.92317
309108040160005Podtisovský ryb. Or Březský ryb.45215
310108040160006Bukovec17392
311108040160008Honýs137063
312108040160009Hajnice167833
313108040160010Velký Zlatohlav208769
314108040160012Stodoliště16361
315108040160013Staňkovský ryb13436
316108040160017Klusák47935
317108040160019Hluboký ryb.12412
318108040160022Hrádek12920
319108040160040Velký Škrabák94798
320108040160042Bělčický ryb.404487
321108040160043Pustý ryb.55913
322108040170001Přední Řitovíz96971
323108040170002Přední Topič102115
324108040170004Kaneček71331
325108040170005Zadní Řitovíz41765
326108040170007Silnický ryb.18365
327108040170008Bouček11533
328108040170010Zadní Topič144066
329108040180001Podkadovský r.17353
330108040180003Velký horský ryb.10705
331108040180004Nad Kuší16166
332108040180006Žabinec21678
333108040180007Malá Kuš38909
334108040180011Malá Lípa12200
335108040180016Velká Kuš515367
336108040180017Vůsí49367
337108040180018Velká Lípa19705
338108040190002Bídník23460
339108040190005Nové Lažánky29043
340108040190007Velký ostrý ryb.62046
341108040190008Starý ryb.24255
342108040190010Kozina15464
343108040200001Starý Pálenec30664
344108040200002Vitanovy153500
345108040200003Malý mačkovský ryb.13062
346108040200005Jezírko Vitanovy34526
347108040200006Velký Pálenec361419
348108040200007Nadýmač39893
349108040200008Velký mačkovský ryb.91744
350108040200010Buzický ryb.
351108040200011Sladovna14947
352108040200013Přední Hněvkov17622
353108040200014Lhotka33351
354108040200015Hadí ryb.105011
355108040200031Velký drážský ryb.110993
356108040200033Starý ryb.282266
357108040210001Závist65059
358108040210002Drážský ryb.34891
359108040210006Drážky53695
360108040210008Pýcha33707
361108040210010Vilímec132675
362108040210013Krejčí65357
363108040220001Stárka12879
364108040220002Dalině28451
365108040230001Hutský Neradov12122
366108040230002Lacinský ryb.12382
367108040240001Velký hoskovský ryb.49237
368108040240003Podruhelský ryb.30047
369108040240004Mlýnský ryb.84058
370108040240005Telčovský ryb.65931
371108040240007Šetina22713
372108040240011Dražská Koupě57614
373108040240031Černívský ryb.48019
374108040240034Žebrák26890
375108040250001Málkovský velký ryb.97665
376108040250004Brloh28943
377108040250005Paštický ryb.11017
378108040260001Labut´1009501
379108040270001Hlibeňský ryb.129292
380108040270003Ostrov19776
381108040280003Cihlářský ryb.11457
382108040290001Mirotický ryb.37486
383108040290002Netušil32235
384108040290003Slatina14117
385108040290006Jezero48172
38610804029002912460
38710804029004411053
388109030230002Lipka20850
389109030230004Hrachovický ryb.23181
390109030230010Široký ryb.13353
391109030230011Hospodský ryb.29272
392109030240001Obecní ryb.32600
393109030260001Podhradní ryb.37841
394109030320002Velký ryb.30507
395109030330001Suchý ryb.11776
396109030330007Panský ryb.21037
397109030350002Návesník10796
398109030360001Nadoborní17216
399109030360004Obora11931
400109030370020Překážka39483
401109030370021Cihelský ryb.41611
402109030370022Pilský ryb.29344
403109030380001Vosí ryb.13085
404109030380002Záhoří12354
405109030380003Novomlýnský ryb.23338
406109030380034Šilerák23315
407109030390001Slupský ryb.42871
408109030390002Vitanovický ryb.26821
409109030390003Nový ryb.30898
410109030420001Velký vilický ryb.40182
411109030420002Biřička10480
412109030420003Vilický ryb.15632
413109030440001Zlatohorský ryb.112401
414109030470002Louňov11463
415109030490001Vestecký ryb.13749
416109030520001Mlýnský ryb.20846
417109030520013Návesní ryb.13882
418109030530001Strašík91789
419109030540001Býkovický ryb.49359
420109030550001Adamův ryb.14030
421109030560001Na hrbu11204
422109030650001Vápenský ryb.18776
423109030650004Šebíř24584
424109030650009Galilejský ryb.15880
425109030690001Horní tovární ryb.17586
426109030690002Dolní tovární ryb.11299
427109030770006Královna58001
428109030770007Křivánek46031
429109030770009Komárov23118
430109030770010Vinduška36675
431109030770012Jarkovec24478
432109030770013Pilský ryb.39960
433109030770015Velká Mariana14050
434109030770017Hrad37831
435109030770019Tobolka27734
436109030770020Pičínský ryb.45259
437109030770046Vražebný ryb.41498
438109030770047Roháč73745
439109030770070Obecník11282
440109030780001Strženec13653
441109030780002Stéblenec13649
442109030790001Popovický ryb.76477
443109030790008Mladovický ryb.15444
444109030800001Horní novoveský ryb.11258
445109030800002Lísenec15570
446109030800003Mlýnský ryb.10118
447109030810001Papírník70351
448109030810007Dolejší ryb.126307
449109030820002Podlísecký ryb.12796
450109030830001Záluží21742
451109030830002Habřina23265
452109030850006Smikov232261
453109030850007Baba33157
454109030850016Studený ryb.10357
455109030890020Bandasák11162
456109031060007Jan43394
457109031060012Vyžlovský r.193691
458109031060024Švýcar35787
459109031060025Šáchovec20485
460109031060027Pařez38482
461109031060028Louňovický r.64661
462109031060029Požár37657
463109031060030Jevanský r.176150
464109031100001Propast91926
465109031100006Hruškov63965