> Home
Konference Rybníky 2020 se uskutečnila v náhradním zářijovém termínu

Jak bylo naplánováno již při zrušení původního termínu, konference Rybníky 2020 se nakonec konala v náhradním zářijovém termínu (17.-18.9.2020) za přísných hygienických podmínek. Místo konání zůstalo nezměněno a konference se tak po dvou letech uskutečnila znovu na půdě ČZU. Novinkou byla hybridní forma, kdy se konference odehrávala jak fyzicky v přednáškovém sále, tak virtuálně prostřednictvím MS Teams. Díky této platformě byla část přednášek do sálu přenášena online a současně byla celá konference sdílena účastníkům, kteří se neomhli kvůli zhoršené epidemiologické situaci zúčastnit osobně. 

Konference Rybníky 2020

Konference Rybníky se letos kvůli koronavirové epidemii neuskuteční v původně plánovaném červnovém termínu. Aktuálně se předpokládá její přeložení na 17. a 18. září.

Výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim

Od května 2019 probíhá výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim. Tento výzkum je realizován v rámci projektu TITSMZP809 v probramu TAČR Beta II. Součástí výzkumu je i měření hladiny podzemní vody na vybraných rybnících. Jedním z nich je rybník Vavřinec nacházející se ve Středočeském kraji na toku Výrovky.

 

Rybníky

Vítejte na stránce věnované rybníkům v České republice. Rybníky jsou fenoménem, který utváří krajinu na mnoha místech naší země, a to již více než tisíc let. Jsou významným prvkem, který plní řadu funkcí od krajinotvorné, rybochovné a rekreační přes retenční po ekosystémové apod. Na těchto stránkách najdete především výsledky vytvořené v rámci řešení výzkumných projektů orientovaných na rybníky a řešených na pracovišti Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze. V předchozím období se jednalo o projekty NAZV KUS QJ1220233 "Hodnocení území na bývalých rybničních soustavách (vodních plochách) s cílem posílení udržitelného hospodaření s vodními a půdními zdroji v ČR" a NAZV KUS QJ1620395 "Obnova a výstavba rybníků v lesních porostech jako součást udržitelného hospodaření s vodními zdroji v ČR" (řešen 2016-2018), akutálně jsou řešeny projekty NAKI II DG16P02M036 "Údržba, opravy a monitoring hrází historických rybníků jako našeho kulturního dědictví" (řešen 2016-2020) a TAČR Beta2 TITSMZP809 "Vliv malých vodních nádrží na hladinu podzemních vod a celkovou hydrologickou bilanci s důrazem na suchá období" (řešen 2019-2021). Nejedná se ovšem pouze o výsledky řešených projektů. Rádi bychom stránku vedli jako informační zdroj pro všechny, kteří se rybníky zabývají v jakémkoli ohledu. Najdete zde i informaci o konferencích Rybníky, pořádaných každoročně od roku 2015, zveřejňovat zde budeme i informace ke konferencím následujícím. Jedním z důležitých prvků těchto stránek je databáze rybníků, kde najdete výsledky naší snahy o mapování historie rybníků vycházející zejména z analýz starých map.