> Rybníky
Konference Rybníky 2020 se uskutečnila v náhradním zářijovém termínu

Jak bylo naplánováno již při zrušení původního termínu, konference Rybníky 2020 se nakonec konala v náhradním zářijovém termínu (17.-18.9.2020) za přísných hygienických podmínek. Místo konání zůstalo nezměněno a konference se tak po dvou letech uskutečnila znovu na půdě ČZU. Novinkou byla hybridní forma, kdy se konference odehrávala jak fyzicky v přednáškovém sále, tak virtuálně prostřednictvím MS Teams. Díky této platformě byla část přednášek do sálu přenášena online a současně byla celá konference sdílena účastníkům, kteří se neomhli kvůli zhoršené epidemiologické situaci zúčastnit osobně. 

Konference Rybníky 2020

Konference Rybníky se letos kvůli koronavirové epidemii neuskuteční v původně plánovaném červnovém termínu. Aktuálně se předpokládá její přeložení na 17. a 18. září.

Výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim

Od května 2019 probíhá výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim. Tento výzkum je realizován v rámci projektu TITSMZP809 v probramu TAČR Beta II. Součástí výzkumu je i měření hladiny podzemní vody na vybraných rybnících. Jedním z nich je rybník Vavřinec nacházející se ve Středočeském kraji na toku Výrovky.

 

Databáze rybníků

Databáze byla zpracována v rámci řešení výzkumného projektu NAKI II DG16P02M036 "Údržba, opravy a monitoring hrází historických rybníků jako našeho kulturního dědictví". Databáze zahrnuje rybníky ve čtyřech oblastech, které byly v rámci projektu analyzovány s ohledem na výskyt současných rybníků a vodních ploch s rozlohou nad 1 ha na starých mapách. Použity byly primárně mapy 1., 2. a 3. rakouského vojenského mapování a topografické mapy v systému S-1952. Analyzovány byly oblasti Kouřimska, Blanicka, Blatenska a Třeboňska. U každého rybníka je v databázi zaznamenáno, zda byl na daném mapovém díle zachycena jako vodní plocha a případně je uvedeno pod jakým názvem. Jednotlivé záznamy obsahují i informaci o velikosti rybníků, parametrech hráze, roku založení a případně i doplňující informace formou poznámky. 

Seznam lze filtrovat dle jednotlivých mapových děl. Stisknutím tlačítka s názvem mapového díla dojde k vyfiltrování pouze těch vodních ploch, které na něm jsou zachyceny. Jednotlivá tlačítka lze kombinovat.

Možnosti zobrazení seznamuIdentifikátor nárdžeSoučasný názevObjem (tis. m³)Rozloha (ha)
1104060010009Nový r.20583
2104060010013Bobr13387
3104060060001Panský r.44295
4104060080001Škrobka42640
5104060080003Hořejší r.44562
6104060080016Kačíř52868
7104060080018Drahorádův r.28274
8104060080020Fílův r.21248
9104060080022Dolní Materna31400
10104060090009Vavřinec1110000779389
1110406010001113456
1210406016001410764
13104060220001Mlýnek13865
14104060230001Bosňák31309
15104060240001Stojespal71930
16104060240002Podbečvárský r.219807
17104060260001Svojšický r.57327
18104060260002Rozkoš41633
19104060260003Utopenec169303
20104060260006Bošický r.20234
21104060260007Rybník34925
2210406028001516283
23104060340014Na pastvinách12022
24104060350009Jezírko14674
25104060360001Podviňák84474
26104060360005Mlýnský r.53244
27104060380002Chodotínský r.67367
28104060380003Nouzovské rybníky14070
29104060380004Nouzovské rybníky35206
30104060390020Chrástecký r.33390
31107020100001Cep I
32107020100002Velký Filiš27743
33107020100006Velký Hojek29637
34107020100007Jan17982
35107020100008Dobrý29366
36107020100010Hospodář19353
37107020100016Malý Filiš16364
38107020170001Pavelců rybník
39107020300001Nový spálený rybník139075
40107020300002Nový Vdovec709239
41107020300003Starý Vdovec351626
42107020300004Vyšehrad261048
43107020300005Ženich733558
44107020300006Vítek
45107020300007Čekal15324
46107020300008Nový rybník u Smítky29099
47107020300009Dolní rybník u Smítky95211
48107020300010Stolec108954
49107020300011Starý spálený ryb.26670
50107020300012Travničný ryb.29478
51107020300013Hodějovický ryb.76469
52107020300042Dušákovský rybník38651
53107020310001Kleštiny10639
54107020310004Xerr39998
55107020310005Kocholka11742
56107020310006Nový lipnický ryb.517322
57107020310009Maršál28312
58107020310012Horní Štěpánky10340
59107020310036Kojanský velký ryb.26219
60107020320001Burda21152
61107020320002Smolek17173
62107020320003Černý u Cepu10321
63107020320004Starý u Cepu95000
64107020320007Prostřední u Cepu22997
65107020330001Nový u Cepu168487
66107020360001Lávičný rybník13752
67107020360003Nový rybník41772
68107020360004Štičí rybník35963
6910702036000526780
70107020370001Chodec36102
71107020370002Prostřední rybník109190
72107020370003Ruda630226
73107020370004Kaprový rybník53601
74107020370005Klabouch37125
75107020370006Jamský rybník387338
76107020370007Opatovický ryb.1323151
77107020370009Kojákovický rybník33646
78107020370011Děkanec155395
79107020370014Branský rybník52221
80107020370015Pohoř13157
81107020370016Dubový rybník29626
82107020370017Oborský27536
83107020370018Hůrky165687
84107020370019Velký Panenský rybník31601
85107020370020Zadní rybník151979
86107020370022Jesenský rybník15706
87107020370023Malý Panenský ryb.28578
88107020370024Borek12124
89107020370025Tobolky104182
90107020370027Dolní obecní rybník13475
91107020370029Hrachovišťský rybník49657
92107020370030Votušil15227
93107020370058Starolipnický ryb.144339
94107020370059Malý starý rybník14881
95107020390001Adamovský rybník77642
96107020390004Lazna22847
97107020390006Kališťský rybník34646
98107020390007Punčocha22900
99107020400001Jakubovský rybník11964
100107020400002Lánský rybník21793
101107020400003Beklan19299
102107020410001Výskok561754
103107020420002Probošt25646
104107020420004Smrk88796
105107020420006Kuchyňka38170
106107020420008Prelátský rybník18378
107107020420009Vlachnovický rybník24337
108107020420011Herdovský rybník40219
109107020420012Slepičník13178
110107020420032Žabrkoč11107
111107020430001Návesní ryb.14301
112107020430002Benátský rybník36628
113107020430003Svět1964060
114107020430006Jalovcový rybník12991
115107020430010Malý spolský rybník15182
116107020430011Dolní Zlatník17235
117107020430012Spolský Rybník842010
118107020430015Velký Cíglerovský ryb.16885
119107020430017Horní Zlatník18929
120107020430019Obecní velký ryb.32166
121107020430020Prostřední rybník25804
122107020430033Církvičný rybník146831
123107020470002Zadní Kouty26179
124107020470003Šimanov15387
125107020470004Stupský ryb.22994
126107020470005Thierov44609
127107020470006Smíchov16918
128107020470015Bílá Hlína23236
129107020480001Hraniční ryb.24675
13010702048000240524
13110702048000331177
13210702048000410954
13310702048000617443
134107020490001Velký Toušný79964
135107020490002Starý u Břilic148587
136107020490003Nový u Břilic32150
137107020490004Markovský ryb.10548
138107020490006Bičan39156
139107020490007Vobojský ryb.101007
140107020490008Břilický ryb.250854
141107020490010Verfle181319
142107020490011Sedmilhář20158
143107020490012Stružky52213
144107020490014Prelátský ryb.25095
145107020490015Nový u Dunajovic49358
146107020490016Svatojanský ryb.37807
147107020490017Malý Toušný24551
148107020490018Červenka18080
149107020490023Tisý u Břilic12751
150107020490031Nový u Břilic146082
151107020490034Na lipce47218
152107020491016Káňov1215442
153107020510001Černičný ryb.306282
154107020510002Potěšil672932
155107020510003Loužek18826
156107020510004Namšal14785
157107020510005Stehlík42086
158107020510014Vlkovický rybník850049
15910702051001518030
160107020550002Dvořiště3089054
161107020560001Koclířov1846045
162107020560002Služebný ryb.242266
163107020560003Malý Tisý213225
164107020560005Velký Dubovec43968
165107020560006Velký lomnický ryb.160571
166107020560007Šatlavy90508
167107020560008Velký Tisý2247877
16810702056000966435
169107020560010Kubínský ryb.26585
170107020560011Malý Panenský ryb.15089
171107020560012Malý Dubovec62866
172107020560015Peřinka23994
173107020560038Velký Panenský ryb.37398
174107020560040Jindrlov41898
175107020560041Jezero pod Tisým19283
17610702056005621186
177107020580008Farský ryb.112585
178107020580009Pohořelec79414
179107020580010Přední pasecký ryb.120893
180107020580014Víra143426
181107020580015Ostrý53060
182107020580016Křtěný123229
183107020580017Okřínek166591
184107020580018Lipičí ryb.185091
185107020580019Dobrá vůle234522
186107020580020Naděje656549
187107020580021Blaník105737
188107020580022Klec552069
189107020580023Zadní pasecký ryb.136908
190107020580025Prkenný68515
191107020580026Láska156298
192107020580029Strakatý ryb.55130
193107020580030Podsedek15712
194107020580031Měkký ryb.49768
195107020580033Skutek178614
196107020590001Horák27509
197107020590002Pražský ryb.85594
198107020590003Fišmistr24992
199107020590004Rod234841
200107020590008Baštýř15077
201107020590009Pěšák25706
202107020600001Námětek45505
203107020600002Stržka84228
204107020600004Stojčín133046
205107020600006Žďárský ryb.46828
206107020600007Krčín606524
207107020600008Nový u Frahelže129976
208107020600009Perklas68205
209107020600010Horní dynínský ryb.20241
210107020600011Blatný ryb.34615
211107020600013Dolní dynínský ryb.19229
212107020600014Velký mazelovský ryb.23024
213107020600016Dubenský ryb.58244
21410702060002217282
215107020600067Ptačí blato317524
216107020610003Ponědražský ryb.1174754
217107020620001Vlkovský ryb.444434
218107020620002Nový ryb.66029
219107020620003Překvapil261921
220107020620004Ponědrážkovský ryb.218385
221107020620005Krajina105790
222107020620008Švarzenberg549541
223107020620009Malý vyšenský ryb.16424
224107020620010Velký vyšenský ryb.60634
225107020620011Malý Horusický ryb.54379
226107020620031Horusická pískovna272032
227107020620032Vlkovská pískovna
22810702062003326988
229107020620036Horusická pískovna164890
230107020620037Křtěný rybník12525
231107020630014Pod strženou hrází32601
232107020630019bezký rybník14885
233107020640001Švambírek52485
234107020640002Kvíčadlo46667
235107020640003Bošilecký ryb.1746393
236107020650002Horusický ryb.3748646
237107020660002Cep II318346
238107020660003Cep1264361
239107020670003Dubový u Obory34563
240107020670004Velké Stavidlo113725
241107020670005Kupinský ryb.69713
242107020670007Cizinecký rybník17341
243107020670008Bahnitý rybník15919
244107020670009Stavidlo pod Dubovým28225
245107020670010Stavidlo u Ovčína40075
246107020670011Horní přesecký ryb.46049
247107020681020Nový Zvíkovský rybník10180
248107020681022Podemlýnský rybník11671
249107020681024Koníř30337
250107020681025Zvíkovský rybník137384
251107020681026Ťulpa12162
252107020681028Vortínovec30542
253107020681030Návesní ryb.14334
254107020681032Sulcovský rybník11593
255107020681033Utopený15017
256107020681034Hvozdecký ryb.11503
257107020682001Horní ryb.20244
258107020682002Pařezák10284
259107020682003Dolní u Lišova63383
260107020682004Nový u Lišova31440
261107020682005Čekal13852
262107020684001Dluhož11739
263107020684003Velechvínský ryb.33134
264107020684004Olší11434
265107020684012Horní Koberka12547
266107020685001Dolní Pohoř71922
267107020685003Nový ryb.38338
268107020685005Pohořka73121
269107020685006Slověnický ryb.19433
270107020685007Horní Pohoř68496
271107020692001Hliníř224801
272107020692002Vydýmač u Lomnice31417
273107020692003Vydýmač u Smržova67704
274107020692022Záblatský ryb.2612316
275107020692027Rašelina53249
276107020720002Rožmberk4270631
277107020760001pískovna228576
278107020760002pískovna111431
279108040010001Struhový ryb.35836
280108040010002Kostelní ryb.14952
281108040010008Divák224905
282108040020001Březinský ryb.29766
283108040020003Nová Pozdyň34020
284108040020004Melín111355
285108040020005Bukovec38262
286108040020007Metelský ryb.462821
287108040020009Vočert34268
288108040020010Lazy39525
289108040030001Podhájský ryb.159904
290108040030002Zámlyňský ryb.66491
291108040030003Zámecký ryb.46970
292108040030004Újezdský ryb.202833
293108040030011Veský ryb.170037
294108040040001Nový zahorčický ryb.37061
295108040040003Podhrad38854
296108040040004Pátek21537
297108040040005Novoveský ryb.29253
298108040040006Kozedře46789
299108040040007Strašil181725
300108040040009Nezdřevsky ryb.14659
301108040040011Vidlák26237
302108040040012Jámský ryb.41093
303108040040024Protivský ryb.31286
304108040040025Starý ryb.38379
305108040040041Velký zahorčický ryb.24755
30610804005001017244
307108040060001Nový ryb.302752
308108040070001Hořejší ryb.193178
309108040080001Smyslov212005
310108040080002Velký bezděkovský ryb.159951
311108040080003Krčový ryb.12396
312108040080004Mlýnský ryb.63163
313108040080008Chmeličný ryb.11412
314108040080009Loužnice43596
315108040080010Jezero Smyslov38618
316108040080013Starý Budětín22932
317108040080014Paseka16360
318108040080016Paseka14768
319108040080024Kubov45218
320108040090016Radov432682
321108040090017Řečický ryb.38632
322108040090018Kaprov29223
323108040100001Hajanský ryb.193537
324108040100004Kozor18833
325108040100005Hubenov220539
326108040100006Planinský ryb.46130
327108040100007Velký Kocelovický rzb.254293
328108040100008Borek21115
329108040100009Kahoun21706
330108040100010Měleč85760
331108040100011Vítenčický ryb.16174
332108040100012Dlouhý kocelovický ryb.58659
333108040100013Dolejší ryb.300132
334108040100014Záleský ryb.34174
335108040100026Křepín99714
336108040100029Drážský ryb.171478
337108040100032Velký Háj61429
33810804010003716809
339108040140001Kněžský ryb.66775
340108040140005Vacíkovský ryb.29319
341108040140006Javorský ryb.14570
342108040140007Kočí13457
343108040140008Leletický ryb.33383
344108040150002Jordán20333
345108040150003Mlýnský tisový ryb.18319
346108040150005Háj36089
347108040160003Luh54864
348108040160004Podskalský ryb.92317
349108040160005Podtisovský ryb. Or Březský ryb.45215
350108040160006Bukovec17392
351108040160008Honýs137063
352108040160009Hajnice167833
353108040160010Velký Zlatohlav208769
354108040160012Stodoliště16361
355108040160013Staňkovský ryb13436
356108040160017Klusák47935
357108040160019Hluboký ryb.12412
358108040160022Hrádek12920
359108040160040Velký Škrabák94798
360108040160042Bělčický ryb.404487
361108040160043Pustý ryb.55913
362108040170001Přední Řitovíz96971
363108040170002Přední Topič102115
364108040170004Kaneček71331
365108040170005Zadní Řitovíz41765
366108040170007Silnický ryb.18365
367108040170008Bouček11533
368108040170010Zadní Topič144066
369108040170021Naděje15077
370108040180001Podkadovský r.17353
371108040180003Velký horský ryb.10705
372108040180004Nad Kuší16166
373108040180006Žabinec21678
374108040180007Malá Kuš38909
375108040180011Malá Lípa12200
376108040180016Velká Kuš515367
377108040180017Vůsí49367
378108040180018Velká Lípa19705
379108040190002Bídník23460
380108040190005Nové Lažánky29043
381108040190007Velký ostrý ryb.62046
382108040190008Starý ryb.24255
383108040190010Kozina15464
384108040200001Starý Pálenec30664
385108040200002Vitanovy153500
386108040200003Malý mačkovský ryb.13062
387108040200005Jezírko Vitanovy34526
388108040200006Velký Pálenec361419
389108040200007Nadýmač39893
390108040200008Velký mačkovský ryb.91744
391108040200010Buzický ryb.
392108040200011Sladovna14947
393108040200013Přední Hněvkov17622
394108040200014Lhotka33351
395108040200015Hadí ryb.105011
396108040200031Velký drážský ryb.110993
397108040200033Starý ryb.282266
398108040210001Závist65059
399108040210002Drážský ryb.34891
400108040210006Drážky53695
401108040210008Pýcha33707
402108040210010Vilímec132675
403108040210013Krejčí65357
404108040220001Stárka12879
405108040220002Dalině28451
406108040230001Hutský Neradov12122
407108040230002Lacinský ryb.12382
408108040240001Velký hoskovský ryb.49237
409108040240003Podruhelský ryb.30047
410108040240004Mlýnský ryb.84058
411108040240005Telčovský ryb.65931
412108040240007Šetina22713
413108040240011Dražská Koupě57614
414108040240013Zdenínský ryb.40094
415108040240031Černívský ryb.48019
416108040240034Žebrák26890
417108040250001Málkovský velký ryb.97665
418108040250004Brloh28943
419108040250005Paštický ryb.11017
420108040260001Labut´1009501
421108040270001Hlibeňský ryb.129292
422108040270003Ostrov19776
423108040280003Cihlářský ryb.11457
424108040290001Mirotický ryb.37486
425108040290002Netušil32235
426108040290003Slatina14117
427108040290006Jezero48172
42810804029002912460
42910804029004411053
430109030230002Lipka20850
431109030230004Hrachovický ryb.23181
432109030230010Široký ryb.13353
433109030230011Hospodský ryb.29272
434109030240001Obecní ryb.32600
435109030260001Podhradní ryb.37841
43610903026000311911
437109030320002Velký ryb.30507
438109030330001Suchý ryb.11776
439109030330007Panský ryb.21037
440109030350002Návesník10796
441109030350006U děsu14077
442109030360001Nadoborní17216
443109030360004Obora11931
444109030370020Překážka39483
445109030370021Cihelský ryb.41611
446109030370022Pilský ryb.29344
447109030380001Vosí ryb.13085
448109030380002Záhoří12354
449109030380003Novomlýnský ryb.23338
450109030380034Šilerák23315
451109030380044U spálené paseky10764
452109030390001Slupský ryb.42871
453109030390002Vitanovický ryb.26821
454109030390003Nový ryb.30898
455109030400001Hradičný ryb.18858
456109030420001Velký vilický ryb.40182
457109030420002Biřička10480
458109030420003Vilický ryb.15632
459109030430006Podhorník18694
460109030440001Zlatohorský ryb.112401
461109030440004Laguny14729
462109030470001Tesařův ryb.16464
463109030470002Louňov11463
464109030490001Vestecký ryb.13749
465109030520001Mlýnský ryb.20846
466109030520013Návesní ryb.13882
467109030530001Strašík91789
468109030540001Býkovický ryb.49359
469109030550001Adamův ryb.14030
470109030550012Obecník16127
471109030560001Na hrbu11204
472109030590020Kladivář11056
473109030650001Vápenský ryb.18776
474109030650004Šebíř24584
475109030650009Galilejský ryb.15880
476109030690001Horní tovární ryb.17586
477109030690002Dolní tovární ryb.11299
478109030770006Královna58001
479109030770007Křivánek46031
480109030770009Komárov23118
481109030770010Vinduška36675
482109030770012Jarkovec24478
483109030770013Pilský ryb.39960
484109030770015Velká Mariana14050
485109030770017Hrad37831
486109030770019Tobolka27734
487109030770020Pičínský ryb.45259
488109030770046Vražebný ryb.41498
489109030770047Roháč73745
490109030770070Obecník11282
491109030780001Strženec13653
492109030780002Stéblenec13649
493109030790001Popovický ryb.76477
494109030790008Mladovický ryb.15444
495109030800001Horní novoveský ryb.11258
496109030800002Lísenec15570
497109030800003Mlýnský ryb.10118
498109030810001Papírník70351
499109030810007Dolejší ryb.126307
500109030820002Podlísecký ryb.12796
501109030820016Klen12055
502109030830001Záluží21742
503109030830002Habřina23265
504109030850006Smikov232261
505109030850007Baba33157
506109030850016Studený ryb.10357
507109030890015Čapek13054
508109030890020Bandasák11162
509109031020015Velký nučický r.16362
510109031060007Jan43394
511109031060012Vyžlovský r.193691
512109031060024Švýcar35787
513109031060025Šáchovec20485
514109031060027Pařez38482
515109031060028Louňovický r.64661
516109031060029Požár37657
517109031060030Jevanský r.176150
518109031100001Propast91926
519109031100006Hruškov63965