> Konference Rybníky > Rybníky 2015
Konference Rybníky 2020 se uskutečnila v náhradním zářijovém termínu

Jak bylo naplánováno již při zrušení původního termínu, konference Rybníky 2020 se nakonec konala v náhradním zářijovém termínu (17.-18.9.2020) za přísných hygienických podmínek. Místo konání zůstalo nezměněno a konference se tak po dvou letech uskutečnila znovu na půdě ČZU. Novinkou byla hybridní forma, kdy se konference odehrávala jak fyzicky v přednáškovém sále, tak virtuálně prostřednictvím MS Teams. Díky této platformě byla část přednášek do sálu přenášena online a současně byla celá konference sdílena účastníkům, kteří se neomhli kvůli zhoršené epidemiologické situaci zúčastnit osobně. 

Konference Rybníky 2020

Konference Rybníky se letos kvůli koronavirové epidemii neuskuteční v původně plánovaném červnovém termínu. Aktuálně se předpokládá její přeložení na 17. a 18. září.

Výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim

Od května 2019 probíhá výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim. Tento výzkum je realizován v rámci projektu TITSMZP809 v probramu TAČR Beta II. Součástí výzkumu je i měření hladiny podzemní vody na vybraných rybnících. Jedním z nich je rybník Vavřinec nacházející se ve Středočeském kraji na toku Výrovky.

 

Rybníky - naše dědictví i bohatství pro budoucnost

Konference „Rybníky – naše dědictví i bohatství pro budoucnost“ se uskutečnila ve dnech 18. a 19. června 2015. První den byl věnován konferenční části uspořádané na půdě Fakulty stavební ČVUT, zatímco druhý proběhl formou exkurze na obnovené, zaniklé i nově vybudované rybníky v oblasti Kostelecka a Kouřimska. Mimo to bylo uspořádáno neformální setkání účastníků konference ve známé pražské restauraci Na Slamníku. Konference se zúčastnilo přes sto odborníků z řad odborné veřejnosti různého zaměření.

Sborník

Program