> Rybníky
Konference Rybníky 2020 se uskutečnila v náhradním zářijovém termínu

Jak bylo naplánováno již při zrušení původního termínu, konference Rybníky 2020 se nakonec konala v náhradním zářijovém termínu (17.-18.9.2020) za přísných hygienických podmínek. Místo konání zůstalo nezměněno a konference se tak po dvou letech uskutečnila znovu na půdě ČZU. Novinkou byla hybridní forma, kdy se konference odehrávala jak fyzicky v přednáškovém sále, tak virtuálně prostřednictvím MS Teams. Díky této platformě byla část přednášek do sálu přenášena online a současně byla celá konference sdílena účastníkům, kteří se neomhli kvůli zhoršené epidemiologické situaci zúčastnit osobně. 

Konference Rybníky 2020

Konference Rybníky se letos kvůli koronavirové epidemii neuskuteční v původně plánovaném červnovém termínu. Aktuálně se předpokládá její přeložení na 17. a 18. září.

Výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim

Od května 2019 probíhá výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim. Tento výzkum je realizován v rámci projektu TITSMZP809 v probramu TAČR Beta II. Součástí výzkumu je i měření hladiny podzemní vody na vybraných rybnících. Jedním z nich je rybník Vavřinec nacházející se ve Středočeském kraji na toku Výrovky.

 

Databáze rybníků

Databáze byla zpracována v rámci řešení výzkumného projektu NAKI II DG16P02M036 "Údržba, opravy a monitoring hrází historických rybníků jako našeho kulturního dědictví". Databáze zahrnuje rybníky ve čtyřech oblastech, které byly v rámci projektu analyzovány s ohledem na výskyt současných rybníků a vodních ploch s rozlohou nad 1 ha na starých mapách. Použity byly primárně mapy 1., 2. a 3. rakouského vojenského mapování a topografické mapy v systému S-1952. Analyzovány byly oblasti Kouřimska, Blanicka, Blatenska a Třeboňska. U každého rybníka je v databázi zaznamenáno, zda byl na daném mapovém díle zachycena jako vodní plocha a případně je uvedeno pod jakým názvem. Jednotlivé záznamy obsahují i informaci o velikosti rybníků, parametrech hráze, roku založení a případně i doplňující informace formou poznámky. 

Seznam lze filtrovat dle jednotlivých mapových děl. Stisknutím tlačítka s názvem mapového díla dojde k vyfiltrování pouze těch vodních ploch, které na něm jsou zachyceny. Jednotlivá tlačítka lze kombinovat.

Možnosti zobrazení seznamuIdentifikátor nárdžeSoučasný názevObjem (tis. m³)Rozloha (ha)
1104060060001Panský r.44295
2104060080003Hořejší r.44562
3104060080016Kačíř52868
4104060090009Vavřinec1110000779389
510406010001113456
610406016001410764
7104060220001Mlýnek13865
8104060240001Stojespal71930
9104060240005Mlékovický r.73407
10104060260001Svojšický r.57327
11104060260002Rozkoš41633
12104060260006Bošický r.20234
13104060260007Rybník34925
1410406028001516283
15104060360001Podviňák84474
16104060380003Nouzovské rybníky14070
17104060390020Chrástecký r.33390
18107020100002Velký Filiš27743
19107020100006Velký Hojek29637
20107020100007Jan17982
21107020100008Dobrý29366
22107020100010Hospodář19353
23107020100016Malý Filiš16364
24107020170001Pavelců rybník
25107020300001Nový spálený rybník139075
26107020300002Nový Vdovec709239
27107020300003Starý Vdovec351626
28107020300004Vyšehrad261048
29107020300005Ženich733558
30107020300006Vítek
31107020300007Čekal15324
32107020300008Nový rybník u Smítky29099
33107020300010Stolec108954
34107020300011Starý spálený ryb.26670
35107020300012Travničný ryb.29478
36107020300013Hodějovický ryb.76469
37107020300042Dušákovský rybník38651
38107020310001Kleštiny10639
39107020310004Xerr39998
40107020310005Kocholka11742
41107020310006Nový lipnický ryb.517322
42107020310009Maršál28312
43107020310012Horní Štěpánky10340
44107020310036Kojanský velký ryb.26219
45107020320001Burda21152
46107020320002Smolek17173
47107020320003Černý u Cepu10321
48107020320004Starý u Cepu95000
49107020320007Prostřední u Cepu22997
50107020330001Nový u Cepu168487
51107020360003Nový rybník41772
52107020360004Štičí rybník35963
5310702036000526780
54107020370001Chodec36102
55107020370002Prostřední rybník109190
56107020370004Kaprový rybník53601
57107020370006Jamský rybník387338
58107020370007Opatovický ryb.1323151
59107020370011Děkanec155395
60107020370014Branský rybník52221
61107020370015Pohoř13157
62107020370016Dubový rybník29626
63107020370018Hůrky165687
64107020370019Velký Panenský rybník31601
65107020370020Zadní rybník151979
66107020370023Malý Panenský ryb.28578
67107020370024Borek12124
68107020370025Tobolky104182
69107020370027Dolní obecní rybník13475
70107020370029Hrachovišťský rybník49657
71107020370030Votušil15227
72107020370058Starolipnický ryb.144339
73107020370059Malý starý rybník14881
74107020390001Adamovský rybník77642
75107020390004Lazna22847
76107020390007Punčocha22900
77107020400001Jakubovský rybník11964
78107020400002Lánský rybník21793
79107020410001Výskok561754
80107020420004Smrk88796
81107020420006Kuchyňka38170
82107020420008Prelátský rybník18378
83107020420009Vlachnovický rybník24337
84107020420012Slepičník13178
85107020430001Návesní ryb.14301
86107020430002Benátský rybník36628
87107020430003Svět1964060
88107020430012Spolský Rybník842010
89107020430015Velký Cíglerovský ryb.16885
90107020430019Obecní velký ryb.32166
91107020430033Církvičný rybník146831
92107020470002Zadní Kouty26179
93107020470004Stupský ryb.22994
94107020470006Smíchov16918
95107020470015Bílá Hlína23236
96107020480001Hraniční ryb.24675
97107020490001Velký Toušný79964
98107020490002Starý u Břilic148587
99107020490003Nový u Břilic32150
100107020490008Břilický ryb.250854
101107020490010Verfle181319
102107020490012Stružky52213
103107020490014Prelátský ryb.25095
104107020490016Svatojanský ryb.37807
105107020490017Malý Toušný24551
106107020490018Červenka18080
107107020490023Tisý u Břilic12751
108107020490031Nový u Břilic146082
109107020491016Káňov1215442
110107020510001Černičný ryb.306282
111107020510002Potěšil672932
112107020510003Loužek18826
113107020510004Namšal14785
114107020510014Vlkovický rybník850049
115107020550002Dvořiště3089054
116107020560001Koclířov1846045
117107020560002Služebný ryb.242266
118107020560003Malý Tisý213225
119107020560005Velký Dubovec43968
120107020560006Velký lomnický ryb.160571
121107020560008Velký Tisý2247877
12210702056000966435
123107020560011Malý Panenský ryb.15089
124107020560012Malý Dubovec62866
125107020560015Peřinka23994
126107020560038Velký Panenský ryb.37398
127107020560040Jindrlov41898
128107020560041Jezero pod Tisým19283
129107020580008Farský ryb.112585
130107020580009Pohořelec79414
131107020580015Ostrý53060
132107020580016Křtěný123229
133107020580017Okřínek166591
134107020580018Lipičí ryb.185091
135107020580020Naděje656549
136107020580022Klec552069
137107020580023Zadní pasecký ryb.136908
138107020580025Prkenný68515
139107020580030Podsedek15712
140107020600002Stržka84228
141107020600004Stojčín133046
142107020600006Žďárský ryb.46828
143107020600007Krčín606524
144107020600008Nový u Frahelže129976
145107020600009Perklas68205
146107020600010Horní dynínský ryb.20241
147107020600011Blatný ryb.34615
148107020600013Dolní dynínský ryb.19229
149107020600014Velký mazelovský ryb.23024
150107020600016Dubenský ryb.58244
151107020610003Ponědražský ryb.1174754
152107020620001Vlkovský ryb.444434
153107020620002Nový ryb.66029
154107020620004Ponědrážkovský ryb.218385
155107020620005Krajina105790
156107020620008Švarzenberg549541
157107020620009Malý vyšenský ryb.16424
158107020620010Velký vyšenský ryb.60634
159107020620011Malý Horusický ryb.54379
160107020630014Pod strženou hrází32601
161107020630019bezký rybník14885
162107020640001Švambírek52485
163107020640003Bošilecký ryb.1746393
164107020650002Horusický ryb.3748646
165107020670003Dubový u Obory34563
166107020670004Velké Stavidlo113725
167107020670005Kupinský ryb.69713
168107020670007Cizinecký rybník17341
169107020670008Bahnitý rybník15919
170107020670010Stavidlo u Ovčína40075
171107020670011Horní přesecký ryb.46049
172107020681020Nový Zvíkovský rybník10180
173107020681022Podemlýnský rybník11671
174107020681024Koníř30337
175107020681025Zvíkovský rybník137384
176107020681026Ťulpa12162
177107020681028Vortínovec30542
178107020681030Návesní ryb.14334
179107020681032Sulcovský rybník11593
180107020681033Utopený15017
181107020681034Hvozdecký ryb.11503
182107020682001Horní ryb.20244
183107020682002Pařezák10284
184107020682003Dolní u Lišova63383
185107020682004Nový u Lišova31440
186107020682005Čekal13852
187107020684001Dluhož11739
188107020684003Velechvínský ryb.33134
189107020684004Olší11434
190107020684012Horní Koberka12547
191107020685001Dolní Pohoř71922
192107020685005Pohořka73121
193107020685007Horní Pohoř68496
194107020692001Hliníř224801
195107020692002Vydýmač u Lomnice31417
196107020692003Vydýmač u Smržova67704
197107020692022Záblatský ryb.2612316
198107020720002Rožmberk4270631
199108040010001Struhový ryb.35836
200108040010002Kostelní ryb.14952
201108040010008Divák224905
202108040020001Březinský ryb.29766
203108040020003Nová Pozdyň34020
204108040020004Melín111355
205108040020005Bukovec38262
206108040020007Metelský ryb.462821
207108040020009Vočert34268
208108040020010Lazy39525
209108040030001Podhájský ryb.159904
210108040030002Zámlyňský ryb.66491
211108040030003Zámecký ryb.46970
212108040030004Újezdský ryb.202833
213108040030011Veský ryb.170037
214108040040001Nový zahorčický ryb.37061
215108040040003Podhrad38854
216108040040004Pátek21537
217108040040005Novoveský ryb.29253
218108040040006Kozedře46789
219108040040007Strašil181725
220108040040009Nezdřevsky ryb.14659
221108040040011Vidlák26237
222108040040012Jámský ryb.41093
223108040040024Protivský ryb.31286
224108040040025Starý ryb.38379
225108040040041Velký zahorčický ryb.24755
226108040060001Nový ryb.302752
227108040070001Hořejší ryb.193178
228108040080001Smyslov212005
229108040080002Velký bezděkovský ryb.159951
230108040080003Krčový ryb.12396
231108040080004Mlýnský ryb.63163
232108040080008Chmeličný ryb.11412
233108040080009Loužnice43596
234108040080010Jezero Smyslov38618
235108040080013Starý Budětín22932
236108040080014Paseka16360
237108040080016Paseka14768
238108040080024Kubov45218
239108040090016Radov432682
240108040090018Kaprov29223
241108040100001Hajanský ryb.193537
242108040100004Kozor18833
243108040100005Hubenov220539
244108040100006Planinský ryb.46130
245108040100007Velký Kocelovický rzb.254293
246108040100008Borek21115
247108040100010Měleč85760
248108040100011Vítenčický ryb.16174
249108040100012Dlouhý kocelovický ryb.58659
250108040100013Dolejší ryb.300132
251108040100014Záleský ryb.34174
252108040100026Křepín99714
253108040100029Drážský ryb.171478
254108040100032Velký Háj61429
255108040140001Kněžský ryb.66775
256108040140005Vacíkovský ryb.29319
257108040140006Javorský ryb.14570
258108040140007Kočí13457
259108040140008Leletický ryb.33383
260108040150002Jordán20333
261108040150003Mlýnský tisový ryb.18319
262108040150005Háj36089
263108040160003Luh54864
264108040160004Podskalský ryb.92317
265108040160005Podtisovský ryb. Or Březský ryb.45215
266108040160006Bukovec17392
267108040160008Honýs137063
268108040160009Hajnice167833
269108040160010Velký Zlatohlav208769
270108040160012Stodoliště16361
271108040160013Staňkovský ryb13436
272108040160017Klusák47935
273108040160019Hluboký ryb.12412
274108040160022Hrádek12920
275108040160040Velký Škrabák94798
276108040160042Bělčický ryb.404487
277108040160043Pustý ryb.55913
278108040170001Přední Řitovíz96971
279108040170002Přední Topič102115
280108040170005Zadní Řitovíz41765
281108040170007Silnický ryb.18365
282108040170008Bouček11533
283108040170010Zadní Topič144066
284108040180001Podkadovský r.17353
285108040180003Velký horský ryb.10705
286108040180004Nad Kuší16166
287108040180006Žabinec21678
288108040180007Malá Kuš38909
289108040180011Malá Lípa12200
290108040180016Velká Kuš515367
291108040180017Vůsí49367
292108040180018Velká Lípa19705
293108040190002Bídník23460
294108040190005Nové Lažánky29043
295108040190007Velký ostrý ryb.62046
296108040190008Starý ryb.24255
297108040190010Kozina15464
298108040200001Starý Pálenec30664
299108040200002Vitanovy153500
300108040200003Malý mačkovský ryb.13062
301108040200005Jezírko Vitanovy34526
302108040200006Velký Pálenec361419
303108040200007Nadýmač39893
304108040200008Velký mačkovský ryb.91744
305108040200011Sladovna14947
306108040200013Přední Hněvkov17622
307108040200014Lhotka33351
308108040200015Hadí ryb.105011
309108040200031Velký drážský ryb.110993
310108040200033Starý ryb.282266
311108040210001Závist65059
312108040210002Drážský ryb.34891
313108040210006Drážky53695
314108040210008Pýcha33707
315108040210010Vilímec132675
316108040210013Krejčí65357
317108040220001Stárka12879
318108040220002Dalině28451
319108040230001Hutský Neradov12122
320108040230002Lacinský ryb.12382
321108040240001Velký hoskovský ryb.49237
322108040240003Podruhelský ryb.30047
323108040240004Mlýnský ryb.84058
324108040240005Telčovský ryb.65931
325108040240007Šetina22713
326108040240011Dražská Koupě57614
327108040240013Zdenínský ryb.40094
328108040240031Černívský ryb.48019
329108040240034Žebrák26890
330108040250001Málkovský velký ryb.97665
331108040250004Brloh28943
332108040250005Paštický ryb.11017
333108040260001Labut´1009501
334108040270001Hlibeňský ryb.129292
335108040270003Ostrov19776
336108040280003Cihlářský ryb.11457
337108040290002Netušil32235
338108040290003Slatina14117
339109030230002Lipka20850
340109030230010Široký ryb.13353
341109030230011Hospodský ryb.29272
342109030240001Obecní ryb.32600
343109030260001Podhradní ryb.37841
34410903026000311911
345109030320002Velký ryb.30507
346109030330001Suchý ryb.11776
347109030330007Panský ryb.21037
348109030350002Návesník10796
349109030360004Obora11931
350109030370020Překážka39483
351109030370021Cihelský ryb.41611
352109030370022Pilský ryb.29344
353109030380001Vosí ryb.13085
354109030380002Záhoří12354
355109030380003Novomlýnský ryb.23338
356109030390001Slupský ryb.42871
357109030390002Vitanovický ryb.26821
358109030390003Nový ryb.30898
359109030400001Hradičný ryb.18858
360109030420001Velký vilický ryb.40182
361109030420011Mlýnský21723
362109030430006Podhorník18694
363109030440001Zlatohorský ryb.112401
364109030470001Tesařův ryb.16464
365109030470002Louňov11463
366109030490001Vestecký ryb.13749
367109030520001Mlýnský ryb.20846
368109030520013Návesní ryb.13882
369109030530001Strašík91789
370109030540001Býkovický ryb.49359
371109030550001Adamův ryb.14030
372109030560001Na hrbu11204
373109030650001Vápenský ryb.18776
374109030650004Šebíř24584
375109030650009Galilejský ryb.15880
376109030690002Dolní tovární ryb.11299
377109030770006Královna58001
378109030770007Křivánek46031
379109030770010Vinduška36675
380109030770012Jarkovec24478
381109030770013Pilský ryb.39960
382109030770015Velká Mariana14050
383109030770017Hrad37831
384109030770019Tobolka27734
385109030770020Pičínský ryb.45259
386109030770046Vražebný ryb.41498
387109030770047Roháč73745
388109030770070Obecník11282
389109030780001Strženec13653
390109030780002Stéblenec13649
391109030790001Popovický ryb.76477
392109030790008Mladovický ryb.15444
393109030800001Horní novoveský ryb.11258
394109030800002Lísenec15570
395109030800003Mlýnský ryb.10118
396109030810001Papírník70351
397109030810007Dolejší ryb.126307
398109030820002Podlísecký ryb.12796
399109030820016Klen12055
400109030830001Záluží21742
401109030830002Habřina23265
402109030850006Smikov232261
403109030890020Bandasák11162
404109031060007Jan43394
405109031060012Vyžlovský r.193691
406109031060024Švýcar35787
407109031060027Pařez38482
408109031060028Louňovický r.64661
409109031060029Požár37657
410109031060030Jevanský r.176150
411109031100001Propast91926
412109031100006Hruškov63965