> Rybníky
Konference Rybníky 2020 se uskutečnila v náhradním zářijovém termínu

Jak bylo naplánováno již při zrušení původního termínu, konference Rybníky 2020 se nakonec konala v náhradním zářijovém termínu (17.-18.9.2020) za přísných hygienických podmínek. Místo konání zůstalo nezměněno a konference se tak po dvou letech uskutečnila znovu na půdě ČZU. Novinkou byla hybridní forma, kdy se konference odehrávala jak fyzicky v přednáškovém sále, tak virtuálně prostřednictvím MS Teams. Díky této platformě byla část přednášek do sálu přenášena online a současně byla celá konference sdílena účastníkům, kteří se neomhli kvůli zhoršené epidemiologické situaci zúčastnit osobně. 

Konference Rybníky 2020

Konference Rybníky se letos kvůli koronavirové epidemii neuskuteční v původně plánovaném červnovém termínu. Aktuálně se předpokládá její přeložení na 17. a 18. září.

Výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim

Od května 2019 probíhá výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim. Tento výzkum je realizován v rámci projektu TITSMZP809 v probramu TAČR Beta II. Součástí výzkumu je i měření hladiny podzemní vody na vybraných rybnících. Jedním z nich je rybník Vavřinec nacházející se ve Středočeském kraji na toku Výrovky.

 

Databáze rybníků

Databáze byla zpracována v rámci řešení výzkumného projektu NAKI II DG16P02M036 "Údržba, opravy a monitoring hrází historických rybníků jako našeho kulturního dědictví". Databáze zahrnuje rybníky ve čtyřech oblastech, které byly v rámci projektu analyzovány s ohledem na výskyt současných rybníků a vodních ploch s rozlohou nad 1 ha na starých mapách. Použity byly primárně mapy 1., 2. a 3. rakouského vojenského mapování a topografické mapy v systému S-1952. Analyzovány byly oblasti Kouřimska, Blanicka, Blatenska a Třeboňska. U každého rybníka je v databázi zaznamenáno, zda byl na daném mapovém díle zachycena jako vodní plocha a případně je uvedeno pod jakým názvem. Jednotlivé záznamy obsahují i informaci o velikosti rybníků, parametrech hráze, roku založení a případně i doplňující informace formou poznámky. 

Seznam lze filtrovat dle jednotlivých mapových děl. Stisknutím tlačítka s názvem mapového díla dojde k vyfiltrování pouze těch vodních ploch, které na něm jsou zachyceny. Jednotlivá tlačítka lze kombinovat.

Možnosti zobrazení seznamuIdentifikátor nárdžeSoučasný názevObjem (tis. m³)Rozloha (ha)
1107020620032Vlkovská pískovna
210702062003326988
3109030560001Na hrbu11204
4107020640001Švambírek52485
5109030240001Obecní ryb.32600
6107020320001Burda21152
7109030400001Hradičný ryb.18858
8107020480001Hraniční ryb.24675
9107020640002Kvíčadlo46667
10107020320002Smolek17173
11109030380034Šilerák23315
1210702048000240524
13108040160003Luh54864
14107020630019bezký rybník14885
15107020640003Bošilecký ryb.1746393
16107020320003Černý u Cepu10321
17107020600067Ptačí blato317524
1810702048000331177
19108040160004Podskalský ryb.92317
20107020620036Horusická pískovna164890
21107020320004Starý u Cepu95000
2210702048000410954
23108040160005Podtisovský ryb. Or Březský ryb.45215
24107020620037Křtěný rybník12525
25108040160006Bukovec17392
2610702048000617443
27107020320007Prostřední u Cepu22997
28108040160008Honýs137063
29107020491016Káňov1215442
30108040160009Hajnice167833
31108040160010Velký Zlatohlav208769
32107020300042Dušákovský rybník38651
33108040160012Stodoliště16361
34109030380044U spálené paseky10764
35108040160013Staňkovský ryb13436
3610406016001410764
37108040160017Klusák47935
38107020682001Horní ryb.20244
39107020490001Velký Toušný79964
40108040170001Přední Řitovíz96971
41104060170001Strašík89879
42107020170001Pavelců rybník
43107020330001Nový u Cepu168487
44108040010001Struhový ryb.35836
45107020682002Pařezák10284
46107020490002Starý u Břilic148587
47108040170002Přední Topič102115
48107020650002Horusický ryb.3748646
49108040010002Kostelní ryb.14952
50108040160019Hluboký ryb.12412
51107020682003Dolní u Lišova63383
52107020490003Nový u Břilic32150
53107020682004Nový u Lišova31440
54107020490004Markovský ryb.10548
55108040170004Kaneček71331
56107020310036Kojanský velký ryb.26219
57107020682005Čekal13852
58108040170005Zadní Řitovíz41765
59108040160022Hrádek12920
60107020490006Bičan39156
61107020490007Vobojský ryb.101007
62108040170007Silnický ryb.18365
63107020490008Břilický ryb.250854
64108040170008Bouček11533
65108040010008Divák224905
66104060010009Nový r.20583
67107020490010Verfle181319
68108040170010Zadní Topič144066
69107020490011Sedmilhář20158
70107020490012Stružky52213
71104060010013Bobr13387
72107020490014Prelátský ryb.25095
73107020490015Nový u Dunajovic49358
74109030890015Čapek13054
75107020490016Svatojanský ryb.37807
76107020490017Malý Toušný24551
77107020692001Hliníř224801
78109030420001Velký vilický ryb.40182
79108040180001Podkadovský r.17353
80109030260001Podhradní ryb.37841
81108040020001Březinský ryb.29766
82107020490018Červenka18080
83107020692002Vydýmač u Lomnice31417
84109030420002Biřička10480
85107020660002Cep II318346
86107020692003Vydýmač u Smržova67704
87109030420003Vilický ryb.15632
88108040180003Velký horský ryb.10705
89107020660003Cep1264361
9010903026000311911
91108040020003Nová Pozdyň34020
92108040180004Nad Kuší16166
93109030890020Bandasák11162
94108040020004Melín111355
95108040170021Naděje15077
96108040020005Bukovec38262
97108040180006Žabinec21678
98107020490023Tisý u Břilic12751
99108040180007Malá Kuš38909
100108040020007Metelský ryb.462821
101109031060007Jan43394
102108040160040Velký Škrabák94798
103108040020009Vočert34268
104108040160042Bělčický ryb.404487
105108040020010Lazy39525
106108040160043Pustý ryb.55913
107109030420011Mlýnský21723
108108040180011Malá Lípa12200
109109031060012Vyžlovský r.193691
110104060340014Na pastvinách12022
111107020490031Nový u Břilic146082
112108040180016Velká Kuš515367
113108040030001Podhájský ryb.159904
114108040180017Vůsí49367
115107020510001Černičný ryb.306282
116108040030002Zámlyňský ryb.66491
117107020490034Na lipce47218
118108040180018Velká Lípa19705
119107020510002Potěšil672932
120108040190002Bídník23460
121108040030003Zámecký ryb.46970
122107020510003Loužek18826
123107020670003Dubový u Obory34563
124108040030004Újezdský ryb.202833
125107020510004Namšal14785
126107020670004Velké Stavidlo113725
127107020510005Stehlík42086
128108040190005Nové Lažánky29043
129107020670005Kupinský ryb.69713
130107020692022Záblatský ryb.2612316
131109030430006Podhorník18694
132108040190007Velký ostrý ryb.62046
133107020670007Cizinecký rybník17341
134108040190008Starý ryb.24255
135107020670008Bahnitý rybník15919
136109031060024Švýcar35787
137107020670009Stavidlo pod Dubovým28225
138104060350009Jezírko14674
139109031060025Šáchovec20485
140108040190010Kozina15464
141107020670010Stavidlo u Ovčína40075
142108040030011Veský ryb.170037
143107020692027Rašelina53249
144107020670011Horní přesecký ryb.46049
145109031060027Pařez38482
146109031060028Louňovický r.64661
147107020681020Nový Zvíkovský rybník10180
148109031060029Požár37657
149107020510014Vlkovický rybník850049
150109031060030Jevanský r.176150
151107020681022Podemlýnský rybník11671
15210702051001518030
153107020681024Koníř30337
154104060360001Podviňák84474
155107020360001Lávičný rybník13752
156108040040001Nový zahorčický ryb.37061
157109030440001Zlatohorský ryb.112401
158108040200001Starý Pálenec30664
159107020681025Zvíkovský rybník137384
160108040200002Vitanovy153500
161107020681026Ťulpa12162
162107020360003Nový rybník41772
163108040040003Podhrad38854
164108040200003Malý mačkovský ryb.13062
165107020360004Štičí rybník35963
166108040040004Pátek21537
167109030440004Laguny14729
168109030590020Kladivář11056
169107020681028Vortínovec30542
170104060360005Mlýnský r.53244
17110702036000526780
172108040040005Novoveský ryb.29253
173108040200005Jezírko Vitanovy34526
174108040040006Kozedře46789
175108040200006Velký Pálenec361419
176107020681030Návesní ryb.14334
177108040040007Strašil181725
178108040200007Nadýmač39893
179108040200008Velký mačkovský ryb.91744
180107020681032Sulcovský rybník11593
181108040040009Nezdřevsky ryb.14659
182107020681033Utopený15017
183108040200010Buzický ryb.
184107020681034Hvozdecký ryb.11503
185108040040011Vidlák26237
186108040200011Sladovna14947
187108040040012Jámský ryb.41093
188108040200013Přední Hněvkov17622
189108040200014Lhotka33351
190108040200015Hadí ryb.105011
191107020370001Chodec36102
192108040210001Závist65059
193107020370002Prostřední rybník109190
194108040210002Drážský ryb.34891
195107020370003Ruda630226
196107020370004Kaprový rybník53601
197107020370005Klabouch37125
198107020370006Jamský rybník387338
199109030770006Královna58001
200108040210006Drážky53695
201107020370007Opatovický ryb.1323151
202109030770007Křivánek46031
203108040040024Protivský ryb.31286
204108040210008Pýcha33707
205108040040025Starý ryb.38379
206107020370009Kojákovický rybník33646
207109030770009Komárov23118
20810804005001017244
209109030770010Vinduška36675
210108040210010Vilímec132675
211107020370011Děkanec155395
212109030770012Jarkovec24478
213109030770013Pilský ryb.39960
214108040210013Krejčí65357
215107020370014Branský rybník52221
216107020370015Pohoř13157
217109030770015Velká Mariana14050
218108040200031Velký drážský ryb.110993
219107020370016Dubový rybník29626
220107020370017Oborský27536
221108040060001Nový ryb.302752
222104060060001Panský r.44295
223109030770017Hrad37831
224109031100001Propast91926
225108040200033Starý ryb.282266
226109030780001Strženec13653
227108040220001Stárka12879
228104060220001Mlýnek13865
229107020370018Hůrky165687
230104060380002Chodotínský r.67367
231109030780002Stéblenec13649
232108040220002Dalině28451
233107020370019Velký Panenský rybník31601
234104060380003Nouzovské rybníky14070
235109030770019Tobolka27734
236107020370020Zadní rybník151979
237104060380004Nouzovské rybníky35206
238109030770020Pičínský ryb.45259
239107020370022Jesenský rybník15706
240109031100006Hruškov63965
241107020370023Malý Panenský ryb.28578
242107020370024Borek12124
243108040040041Velký zahorčický ryb.24755
244107020370025Tobolky104182
245107020370027Dolní obecní rybník13475
246107020370029Hrachovišťský rybník49657
247107020370030Votušil15227
248108040230001Hutský Neradov12122
249104060230001Bosňák31309
250107020390001Adamovský rybník77642
251108040070001Hořejší ryb.193178
252109030790001Popovický ryb.76477
253109030470001Tesařův ryb.16464
254108040230002Lacinský ryb.12382
255109030470002Louňov11463
256107020550002Dvořiště3089054
257107020390004Lazna22847
258107020390006Kališťský rybník34646
259107020390007Punčocha22900
260109030790008Mladovický ryb.15444
261109030770046Vražebný ryb.41498
262109030770047Roháč73745
263107020560001Koclířov1846045
264108040240001Velký hoskovský ryb.49237
265104060240001Stojespal71930
266107020400001Jakubovský rybník11964
267108040080001Smyslov212005
268104060080001Škrobka42640
269109030800001Horní novoveský ryb.11258
270107020560002Služebný ryb.242266
271104060240002Podbečvárský r.219807
272107020720002Rožmberk4270631
273109030320002Velký ryb.30507
274107020400002Lánský rybník21793
275108040080002Velký bezděkovský ryb.159951
276109030800002Lísenec15570
277107020560003Malý Tisý213225
278108040240003Podruhelský ryb.30047
279107020400003Beklan19299
280108040080003Krčový ryb.12396
281104060080003Hořejší r.44562
282109030800003Mlýnský ryb.10118
283108040240004Mlýnský ryb.84058
284104060390020Chrástecký r.33390
285108040080004Mlýnský ryb.63163
286107020560005Velký Dubovec43968
287108040240005Telčovský ryb.65931
288104060240005Mlékovický r.73407
289107020560006Velký lomnický ryb.160571
290107020560007Šatlavy90508
291108040240007Šetina22713
292107020560008Velký Tisý2247877
293108040080008Chmeličný ryb.11412
29410702056000966435
295108040080009Loužnice43596
296107020560010Kubínský ryb.26585
297107020370058Starolipnický ryb.144339
298108040080010Jezero Smyslov38618
299107020560011Malý Panenský ryb.15089
300108040240011Dražská Koupě57614
301107020370059Malý starý rybník14881
302107020560012Malý Dubovec62866
303108040240013Zdenínský ryb.40094
304108040080013Starý Budětín22932
305108040080014Paseka16360
306107020560015Peřinka23994
307108040080016Paseka14768
308104060080016Kačíř52868
309109030810001Papírník70351
310109030490001Vestecký ryb.13749
311108040250001Málkovský velký ryb.97665
312109030650001Vápenský ryb.18776
313109030330001Suchý ryb.11776
314107020410001Výskok561754
315104060080018Drahorádův r.28274
316108040250004Brloh28943
317109030650004Šebíř24584
318104060080020Fílův r.21248
319108040250005Paštický ryb.11017
320109030770070Obecník11282
321104060080022Dolní Materna31400
322109030810007Dolejší ryb.126307
323109030330007Panský ryb.21037
324108040080024Kubov45218
325109030650009Galilejský ryb.15880
326108040240031Černívský ryb.48019
327108040090016Radov432682
328108040100001Hajanský ryb.193537
329107020100001Cep I
330108040260001Labut´1009501
331104060260001Svojšický r.57327
332108040090017Řečický ryb.38632
333107020420002Probošt25646
334107020100002Velký Filiš27743
335108040240034Žebrák26890
336109030820002Podlísecký ryb.12796
337104060260002Rozkoš41633
338108040090018Kaprov29223
339104060260003Utopenec169303
340107020420004Smrk88796
341108040100004Kozor18833
342108040100005Hubenov220539
343107020420006Kuchyňka38170
344108040100006Planinský ryb.46130
345107020100006Velký Hojek29637
346107020560038Velký Panenský ryb.37398
347104060260006Bošický r.20234
348108040100007Velký Kocelovický rzb.254293
349107020100007Jan17982
350104060260007Rybník34925
351107020420008Prelátský rybník18378
352108040100008Borek21115
353107020100008Dobrý29366
354107020560040Jindrlov41898
355107020580008Farský ryb.112585
356107020420009Vlachnovický rybník24337
357108040100009Kahoun21706
358107020560041Jezero pod Tisým19283
359107020580009Pohořelec79414
360108040100010Měleč85760
361107020100010Hospodář19353
362107020580010Přední pasecký ryb.120893
363107020420011Herdovský rybník40219
364108040100011Vítenčický ryb.16174
36510406010001113456
366107020420012Slepičník13178
367108040100012Dlouhý kocelovický ryb.58659
368108040100013Dolejší ryb.300132
369108040100014Záleský ryb.34174
370107020580014Víra143426
371107020580015Ostrý53060
372107020100016Malý Filiš16364
373109030820016Klen12055
374107020580016Křtěný123229
375107020430001Návesní ryb.14301
376109030830001Záluží21742
377107020580017Okřínek166591
378107020590001Horák27509
379108040270001Hlibeňský ryb.129292
380109030350002Návesník10796
381107020430002Benátský rybník36628
382109030830002Habřina23265
383107020580018Lipičí ryb.185091
384107020590002Pražský ryb.85594
385107020430003Svět1964060
386107020580019Dobrá vůle234522
387107020590003Fišmistr24992
388108040270003Ostrov19776
389107020580020Naděje656549
390107020590004Rod234841
391107020580021Blaník105737
392109030350006U děsu14077
393107020430006Jalovcový rybník12991
394107020580022Klec552069
395107020580023Zadní pasecký ryb.136908
39610702056005621186
397107020590008Baštýř15077
398107020580025Prkenný68515
399107020590009Pěšák25706
400108040100026Křepín99714
401107020430010Malý spolský rybník15182
402107020580026Láska156298
403107020430011Dolní Zlatník17235
404107020430012Spolský Rybník842010
405108040100029Drážský ryb.171478
406107020580029Strakatý ryb.55130
407107020580030Podsedek15712
408107020430015Velký Cíglerovský ryb.16885
409107020580031Měkký ryb.49768
410107020420032Žabrkoč11107
411108040100032Velký Háj61429
412107020430017Horní Zlatník18929
413107020760001pískovna228576
414109030360001Nadoborní17216
415107020580033Skutek178614
416109030520001Mlýnský ryb.20846
417107020600001Námětek45505
418107020760002pískovna111431
419107020600002Stržka84228
420107020430019Obecní velký ryb.32166
421108040280003Cihlářský ryb.11457
422107020430020Prostřední rybník25804
423109030360004Obora11931
424107020600004Stojčín133046
42510804010003716809
426107020600006Žďárský ryb.46828
427107020600007Krčín606524
428107020600008Nový u Frahelže129976
429107020685001Dolní Pohoř71922
430107020600009Perklas68205
431107020600010Horní dynínský ryb.20241
432107020685003Nový ryb.38338
433107020600011Blatný ryb.34615
434107020685005Pohořka73121
435109030520013Návesní ryb.13882
436107020600013Dolní dynínský ryb.19229
437107020685006Slověnický ryb.19433
438107020600014Velký mazelovský ryb.23024
439107020685007Horní Pohoř68496
44010406028001516283
441107020600016Dubenský ryb.58244
442107020430033Církvičný rybník146831
443109030690001Horní tovární ryb.17586
444109030530001Strašík91789
445108040290001Mirotický ryb.37486
446109030690002Dolní tovární ryb.11299
447108040290002Netušil32235
448107020610003Ponědražský ryb.1174754
449108040290003Slatina14117
450109030850006Smikov232261
45110702060002217282
452108040290006Jezero48172
453109030850007Baba33157
454109030850016Studený ryb.10357
455109030540001Býkovický ryb.49359
456107020684001Dluhož11739
457107020620001Vlkovský ryb.444434
458107020300001Nový spálený rybník139075
459109030380001Vosí ryb.13085
460108040140001Kněžský ryb.66775
461107020620002Nový ryb.66029
462107020300002Nový Vdovec709239
463109030380002Záhoří12354
464107020684003Velechvínský ryb.33134
465107020620003Překvapil261921
466107020300003Starý Vdovec351626
467109030380003Novomlýnský ryb.23338
468107020684004Olší11434
469107020620004Ponědrážkovský ryb.218385
470107020300004Vyšehrad261048
471109030370020Překážka39483
472107020620005Krajina105790
473107020300005Ženich733558
474109030370021Cihelský ryb.41611
475108040140005Vacíkovský ryb.29319
476107020300006Vítek
477109030370022Pilský ryb.29344
478108040140006Javorský ryb.14570
479107020300007Čekal15324
480108040140007Kočí13457
481107020620008Švarzenberg549541
482107020300008Nový rybník u Smítky29099
483108040140008Leletický ryb.33383
484107020620009Malý vyšenský ryb.16424
485107020300009Dolní rybník u Smítky95211
486107020620010Velký vyšenský ryb.60634
487107020300010Stolec108954
488107020620011Malý Horusický ryb.54379
489107020300011Starý spálený ryb.26670
490107020684012Horní Koberka12547
491107020300012Travničný ryb.29478
492107020300013Hodějovický ryb.76469
49310804029002912460
494109031020015Velký nučický r.16362
495109030550001Adamův ryb.14030
496107020310001Kleštiny10639
497109030390001Slupský ryb.42871
498109030230002Lipka20850
499109030390002Vitanovický ryb.26821
500107020470002Zadní Kouty26179
501108040150002Jordán20333
502109030390003Nový ryb.30898
503107020470003Šimanov15387
504108040150003Mlýnský tisový ryb.18319
505109030230004Hrachovický ryb.23181
506107020310004Xerr39998
507107020470004Stupský ryb.22994
508107020310005Kocholka11742
509107020470005Thierov44609
510108040150005Háj36089
511107020310006Nový lipnický ryb.517322
512107020470006Smíchov16918
513107020310009Maršál28312
514109030230010Široký ryb.13353
515109030230011Hospodský ryb.29272
516109030550012Obecník16127
517107020310012Horní Štěpánky10340
51810804029004411053
519107020630014Pod strženou hrází32601
520107020620031Horusická pískovna272032
521107020470015Bílá Hlína23236
522104060090009Vavřinec1110000779389