> Rybníky > 107020650002 Horusický ryb.
Konference Rybníky 2020 se uskutečnila v náhradním zářijovém termínu

Jak bylo naplánováno již při zrušení původního termínu, konference Rybníky 2020 se nakonec konala v náhradním zářijovém termínu (17.-18.9.2020) za přísných hygienických podmínek. Místo konání zůstalo nezměněno a konference se tak po dvou letech uskutečnila znovu na půdě ČZU. Novinkou byla hybridní forma, kdy se konference odehrávala jak fyzicky v přednáškovém sále, tak virtuálně prostřednictvím MS Teams. Díky této platformě byla část přednášek do sálu přenášena online a současně byla celá konference sdílena účastníkům, kteří se neomhli kvůli zhoršené epidemiologické situaci zúčastnit osobně. 

Konference Rybníky 2020

Konference Rybníky se letos kvůli koronavirové epidemii neuskuteční v původně plánovaném červnovém termínu. Aktuálně se předpokládá její přeložení na 17. a 18. září.

Výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim

Od května 2019 probíhá výzkum vlivu rybníků na hydrologický režim. Tento výzkum je realizován v rámci projektu TITSMZP809 v probramu TAČR Beta II. Součástí výzkumu je i měření hladiny podzemní vody na vybraných rybnících. Jedním z nich je rybník Vavřinec nacházející se ve Středočeském kraji na toku Výrovky.

 

Horusický ryb. (107020650002)

Základní údaje

Vodní tok:Horusický ryb. (107020650002)
Kraj:Jihočeský kraj
Okres:Tábor
Katastrální území:Horusice [644978]
Rozloha (ha):3748646
Rok založení:1511-1512

Poloha

GPS:49°09'25.06"N, 14°40'31.17"E

Hráz

Délka hráze (m):749
Sklon návodního líce (%):26.1
Sklon vzdušního líce (%):36.6

Zákres na mapách

Mapa Zakreslení Název
Základní mapa ČR: ZakreslenHorusický ryb.
TOPO S-1952:ZakreslenHorusický ryb.
3. vojenské mapování (1876-1880):ZakreslenHorusitzer Teich
2. vojenské mapování (1836-1852):ZakreslenHorusitzer Teich
Stabilní katastr (1824-1843):ZakreslenHorusitzer Teich
1. Vojenské mapování (1764-1783):ZakreslenHorusitzkeg Teich

Zobrazení v mapě